Natuurpunt Hobokense Polder vzw           14 juni 2006

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

18 juni: een behekste natuurbeheerdag voor het verwijderen van de Japanse duizendknoop

   
Van een van onze leden hebben we het volgend bericht gekregen:
In het boek “ In harmonie met de maan” van Johanna Paungger staat vermeld:

Een bijzondere dag is 18 juni tot 12 uur
’s middags (of 1 uur in de zomertijd). Alle struiken en al het onkruid dat gedurende deze paar uren wordt weggehaald, zal niet meer terugkeren en zelfs de wortels zullen vergaan.  
Zie ook http://www.astrologie.ws/tuinmaan.htm

  
Deze stelling is nauwelijks verklaarbaar en is alleen te bewijzen door ze uit te proberen.
Dus gaan we de Japanse duizendknoop te lijf om te zien wat er zal gebeuren.

De Ja
panse duizendknoop is een exoot die erg woekert in de Hobokense Polder en daardoor een bedreiging vormt voor de inlandse flora.
  
Afspraak nu zondag 18 juni om 9.00 uur aan de container nabij het bedrijf Procap.
Koffie en thee en lekkere koffiekoeken zullen voorzien zijn voor al de noeste arbeiders. Einde is voorzien rond 13.30 uur.


    

  

Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website
  

  • Wandelingen met natuurgids in de Hobokense Polder
    zo 18 juni om 14 uur

  • Zo 25 juni: Grote-vlinder-sprookjes-wandel-dag

  • Za 8 juli om 13:30 u: Landschapswandeling en nachtzwaluwobservatie in de Vallei van de Zwarte Beek

  • Zo 9 juli om 9 u: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog heel wat leden niet over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.  

Kent u nog geďnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.