Natuurpunt Hobokense Polder vzw           27 mei 2006

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Cursus: Dag- en nachtvlinders
Lesgever: Toon Verbruggen

   
Deze cursus kadert in ons groot Vlinderproject, dat we je in het voorjaar en in de zomer aanbieden. Na de zeer gesmaakte autobustocht naar de Virionvallei op zoek naar orchideeën en dagvlinders, starten we een minicursus vlinders met twee theorielessen, gevolgd door enkele wandelingen. Onze lesgever is een gedreven vlinderman van eigen afdeling, nl. Toon Verbruggen
  
Inhoud theorielessen: We staan stil bij de bouw, de stadia en de indeling in families van de vlinder. Dan fladderen we Toon Verbruggen achterna op zijn speurtocht en verzameling van gegevens op het internet: het beste vlindernet voor informatie betreffende de Lepidoptera. Alles wordt gepresenteerd als op een website die bezocht wordt. Iets anders dan een PowerPoint-presentatie dus, maar geen dag en nacht verschil.
  
Achtereenvolgens worden bijzondere thema's belicht zoals de trekvlinder, de dagactieve nachtvlinder, verspreiding, gedrag, vlinderwaarneming en vlindertuin. Er worden ook illustraties geprojecteerd van specifiek die nacht- en dagvlinders die op de Hobokense Polder werden waargenomen en daar gefotografeerd. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de Hobokense fauna.
  
Deze theorielessen gaan door op zaterdag 10 en 17 juni 2006 van 14 u tot 17 u in zaal De Schorren, Graspolderlaan 32 2660 Hoboken. Meebrengen: papier en pen.
  
Praktijk: De praktijkwandeling is gepland op een zonnige junidag. Dit zal tijdens de cursus aan de cursisten meegedeeld worden. Zij zullen ook kunnen deelnemen aan excursies in juli en augustus.
  
De driedelige lessenreeks kost 9 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden. Te storten op rek. 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder met mededeling: "Vlindercursus"
In de deelnameprijs is één consumptie per theorieles en een syllabus inbegrepen.
Cursusverantwoordelijke: Ria Thys, 03/289 73 66
    slapend dambordje
  

gehakkelde aurelia

Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website
  

  • Wandelingen met natuurgids in de Hobokense Polder
    vr 2 juni om 19 u
    zo 18 juni om 14 uur

  • Za 3 - ma 5 juni: Weekend in Noord-Holland: volzet

  • Zo 25 juni: Grote-vlinder-sprookjes-wandel-dag
       

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog heel wat leden niet over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.  

Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.