Natuurpunt Hobokense Polder vzw           9 mei 2006

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Zo 21 mei: Bustocht naar de Viroinvallei: 
orchideeŽn en dagvlinders

Gidsen: Tillie Cerneels, Frans Thys en Toon Verbruggen

   
Zondag 21 mei speuren we een hele dag lang naar orchideeŽn ťn dagvlinders in ťťn van de mooiste streken van BelgiŽ, la Calestienne ten westen van de Maas. We  bezoeken de Tienne Breumont en de Montagne aux Buis nabij Nismes/Dourbes, plus Les Rivelottes in Treignes. Als de tijd het toelaat, gaan we ook even de grens over om nabij Givet een bezoek te brengen aan La Roche ŗ Wagne.
  
De vallei van de Viroin (zijrivier van de Maas) is een opmerkelijk landschap. Geprangd tussen de Ardennen in het zuiden en de Fagne/Famenne in het noorden strekt zich tussen Couvin en Mazťe een amper vier kilometer brede strook uit, waar her en der kalk dagzoomt. Hoewel de bodem er nu vooral bestaat uit bos, akkers en weilanden, treft men hier en daar op heel beperkte schaal nog wel kalkgraslanden aan.
  
Juist deze kalkgraslanden doen het hart van de echte natuurminnaar sneller slaan. Onderzoek heeft aangetoond dat dit type landschap behoort tot de meest soortenrijke levensgemeenschappen op aarde. De best bewaarde kalkgraslandvegetaties kunnen tot 60 hogere plantensoorten per vierkante meter bevatten, waaronder ook verschillende orchideeŽnsoorten! Deze uitzonderlijke plantendiversiteit leidt tevens tot een heel diverse en rijk gedekte tafel aan insecten. Heel wat vlinders, waaronder de opvallende koningspage, kunnen alleen daar aangetroffen worden.
  
Merkwaardig aan deze zo soortenrijke kalkgraslanden is dat het halfnatuurlijke landschappen zijn (zoals bvb. ook de heide). Ze kunnen alleen bestaan door tussenkomst van de mens, tussenkomst die vooral bestaat uit het laten begrazen van deze graslanden door schapen of geiten. De traditie van begrazing gaat terug tot de middeleeuwen en maakte deel uit van de grondvesten van de rurale economie. Een erg bedreigd landschap, waar wij op 21 mei met volle teugen kunnen van genieten!
   
Praktisch: 
Vertrek per autocar om 7.30 u in Antwerpen (Van Straelenstraat, naast Atheneum), om 7.45 u in Hoboken (hoek Kapelstraat/Kioskplaats), om 7.55 u in Wilrijk (aan 't Spant, Boomsesteenweg 337, parking onder viaduct). 
Meebrengen: boterhammen voor 's middags en eventueel 's avonds (we houden hoogstens een korte avondstop voor een verfrissing; geen warm maal mogelijk), stevige wandelschoenen, flora, loep, verrekijker, fototoestel. 
Terug in Hoboken/Antwerpen omstreeks 21 u. Wie meewil, stort zo snel mogelijk 18 euro per persoon op rekening 979-9399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder. Kinderen tot en met 15 jaar betalen halve prijs. Vermeld "Viroinvallei + aantal volwassenen + aantal kinderen + opstap Hoboken, Wilrijk of Antwerpen". 
Info: Wie bijkomende inlichtingen wenst, telefoneert Frans Thys, (tel. 03/830 20 51, tijdens weekdagen) of mailt naar Luk Smets.
      


vliegenorchis
  

slapend dambordje

Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

 • Wandelingen met natuurgids in de Hobokense Polder
  do 11 mei om 19 uur
  zo 21 mei om 9.30 u
  vr 2 juni om 19 u
  zo 18 juni om 14 uur

 • Za 10 en 17 juni: Cursus Dag- en Nachtvlinders

 • Zo 25 juni: Grote-vlinder-sprookjes-wandel-dag
     

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog heel wat leden niet over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.  

Kent u nog geÔnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.