Natuurpunt Hobokense Polder vzw           17 april 2006

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Zondag 23 april 2006
Autocartrip naar de Grensmaas
Gids: Marcel Bex
Organisatie: Luk Smets - tel. 03/289 73 66

   
Je kan nog snel inschrijven voor deze autocaruitstap!  Inschrijven door storting van 13 euro per persoon, halve prijs voor kinderen tot en met 15 jaar, op één van onderstaande rekeningen. Vermeld "Grensmaas" + aantal volwassenen + aantal kinderen.
 
- vertrek kerk H.Hart, Boom om 7:40 uur: rekening 001-3598649-25 tnv Natuurpunt Rupelstreek.
- vertrek Kioskplaats Hoboken om 8 uur: rekening 979-6399607-37 tnv Natuurpunt Hobokense Polder.
 

  
Samen met Natuurpunt Rupelstreek maken we een uitstap naar de Grensmaas. Dit is het gedeelte van de Maas, dat de grens vormt tussen Nederlands en Belgisch Limburg. Door het groot verval is de Maas hier onbevaarbaar voor schepen en daardoor gespaard gebleven van rechttrekking. Daardoor is de Grensmaas een uniek landschapselement gebleven, gekenmerkt door een natuurlijke loop met mooie meanders, stroomversnellingen, holle en bolle oevers, grindbanken en eilanden.
  
In de voormiddag maken we een wandeling in Maasbeemder Greend. Dit is het noordelijk deel van de Uiterwaard Maaswinkel, een natuurlijk overstromingsgebied van de Maas. Het is een voormalige grindgroeve met een oppervlakte van bijna 40 ha. Enkele jaren geleden is het aangekocht door Natuurpunt. Hier is de wieg van onze Konikpaarden, die ingezet worden in de Hobokense Polder. Meer informatie over dit natuurgebied vind je hier.
  
's Middags picknick in een plaatselijk cafeetje. In de namiddag gaan we even over de grens naar het Bunderbos van Elsloo. Dit hellingbos is bekend om de voorjaarsbloeiers. Je vindt er bosanemoon, gele anemoon, dotterbloem, slanke sleutelbloem, paarbladig goudveil, muskuskruid, dagkoekoeksbloem, éénbes, daslook, witte klaverzuring, gevlekte aronskelk, bosviooltje, salomonszegel, keverorchis, reuzenpaardenstaart...
  
Onze gids is Marcel Bex, natuurgids en natuurfotograaf.
  
Praktisch: Meebrengen: verrekijker, fototoestel, waterdicht schoeisel, picknick, drank is te koop. Terug in Hoboken omstreeks 19 u. 20 minuten later in Boom.
  

  

Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

 • Za 29 april: Nachtvlinderinventarisatie in de Hobokense Polder

 • Meimaand = vogelmaand: wandelingen met aandacht voor vogelzang (nachtegaal !) op verschillende uren van de dag: 
  zo 7 mei om 6 u 's ochtends;
  do 11 mei om 19 u;
  zo 21 mei om 9:30 u;
  vr 2 juni om 19 u.
     

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog heel wat leden niet over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.  

Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.