Natuurpunt Hobokense Polder vzw           13 februari 2006

www.hobokensepolder.be

   

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Afdelingsweekend in Noord-Holland

    
Gids: Wim Mertens
Organisatie: Luk & Ria Smets-Thys

Van 3 tot 5 juni richt onze afdeling een natuurweekend in in Noord-Holland. Tijdens dit weekend gaan we in de eerste plaats de duinen verkennen. Van zuid naar noord bezoeken we de Amsterdamse Waterleidingsduinen, het nationaal park Zuid-Kennemerland, het Noordhollands Duinreservaat, het Schoorlse Duin en het Zwanenwater. In het zuiden zijn de duinen kalkrijk, in het noorden zuur en kalkarm. Dit brengt een grote variatie aan vegetatietypen en zeldzame plantensoorten met zich mee, een waar paradijs voor vlinders en vogels. Wedden dat u na drie dagen nog lang niet uitgekeken bent?

Maar omdat overdaad toch schaadt, steken we er een middag weidevogelgebied tussen met een bezoek aan het 'Wormer- en Jisperveld'. Kieviten, grutto's, tureluurs en kemphanen zullen ons verwelkomen op de bootexcursie.

De kostprijs bedraagt 190 € per persoon. Hierin zijn vervoer met busjes, vol pension, boottocht en inkomgelden inbegrepen.

Meer informatie vind je op onze website.

Heb je interesse, stort dan snel het voorschot (50 €) op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder.
    

   

Komende activiteiten
      

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • wo 15 februari 2006 om 9 uur: Natuurbeheer in de Hobokense Polder: planten van inheemse boompjes en struiken door schoolkinderen van Sint-Agnes Hoboken onder leiding van onze Goudklompjes

  • wo 15 februari 2006 om 19:30 u: Open bestuursvergadering in zaal De Schorren

  • za 18 februari 2006 om 8.30 uur: Waterwildtellingen in de Polder en langs de Schelde, info André Van Langenhove

  • za 18 februari 2006 om 20 uur: Gezellig samenzijn met een diareis door Botswana (Harry Buyl), info Danny Jonckheere

  • wo 1 en za 11 maart: Natuurbeheer

   

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog heel wat leden niet over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.  

Kent u nog geďnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.