Natuurpunt Hobokense Polder vzw - SNELBERICHT

www.hobokensepolder.be

   4 december 2005

Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

   

Zondag 18 december 2005: Scheldeboottocht met de Jan Plezier

   
Overwinterende watervogels op de Schelde


Gids: Tom Ysebaert (Centre for Estarine and Marine Ecology)

Info:   Luk Smets, tel. 03/289 73 66

 

In januari kende onze boottocht met 160 deelnemers een groot succes en op algemene aanvraag herhalen we deze. Daar de overwinterende watervogels de laatste jaren wat vroeger op het seizoen verschijnen passen we ons hieraan aan en maken we onze vaartocht in december. Ditmaal varen we stroomopwaarts tot Vlassenbroek.

Voor heel wat mensen roept de Schelde het beeld op van een dode rivier, vervuild door grootsteden als Antwerpen, Brussel en Gent, een milieupatiënt waar geen vis meer rondzwemt. Nochtans is de Schelde een vitale en lenige brok natuur, die volgens oeroude regels stroomt en werkt. Langs deze Schelde is heel wat natuur overgebleven. Sinds begin van de jaren negentig werd ernstig werk gemaakt van de verbetering van de waterkwaliteit. Het einddoel is nog lang niet bereikt, maar verbetering is duidelijk merkbaar. Het leven in het water wordt opnieuw soortenrijker. De vispopulatie herstelt spectaculair. De Schelde wordt opnieuw bevlogen door duizenden watervogels. De Zeeschelde groeide uit tot één van de belangrijke overwinteringsgebieden voor watervogels in Vlaanderen. 

Tom Ysebaert zal ons alles vertellen over het ecologisch herstel van het Schelde-estuarium. Tom is post-doctoraal rechearcher in de Department of Spatial Ecology te Yerseke, welke het dynamisme van de habitats van estuaria en kusten bestudeert. Tijdens de boottocht staan vooral de watervogels in de belangstelling. De mooie natuurbeelden met typische rietlanden en wilgenvloedbossen krijg je er als toemaatje bovenop.
  

Praktisch:

Vertrek om 11.00 u aan de aanlegkade van de veerdienst Hoboken-Kruibeke te Hoboken, Lenaart De Landrelaan. Met de boot Jan Plezier 2 varen we van Hoboken tot Vlassenbroek. We stappen niet uit. Terug rond 16.00 u.

Meebrengen: verrekijker, telescoop, fototoestel, picknick, drank is te koop op de boot alsook soep. Inschrijven door storting op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder van 14 euro per persoon, 10 euro voor een kind tot en met 15 jaar. Vermeld "Scheldeboottocht" + aantal volwassenen + aantal kinderen.
  

 

Komende activiteiten

 

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • di 17 en 31 januari 2006: cursus "Vogels in de tuin"

   

Te koop: Natuur.kalender 2006

   

Bijna 200 kalenders verkocht ! Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Traditioneel biedt Natuurpunt een kalender aan met 13 schitterende foto's van de Bond Verantwoorde Natuurfotografie. Formaat 34x23 cm (open dus 34x46 cm). Prijs 7.50 €. Verkrijgbaar bij André Driesen, Krekelstraat 124, Hoboken, 03 829 19 10.
Je kan ook een overschrijving doen op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder met vermelding "kalender 2006". De kalender wordt thuisgebracht indien je binnen onze afdelingsgrenzen (2660 en 2020) woont.

Hier kan je reeds even door de kalender bladeren.

   
 

 

Van tijd tot tijd zullen we je via e-mail op de hoogte brengen van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog relatief weinig leden over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.

Ontvang je zulke berichten liever niet, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.