banner

Projecten

Natuurstudie

 • Watervogeltellingen INBO
 • Vogeltrektellingen op Trektelpost Hobokense Polder (zie www.hobokensepolder.be/trektellen)
 • Soortenonderzoek (waterpieper, spechten, blauwe reiger, …)
 • Soortenbescherming (slechtvalk, torenvalk)
 • Waarnemingen-meldingen stimuleren o.a. via Regioscherm op Waarnemingen.be
 • Vogelinventarisatie
 • ABV Projecten
 • Deelnemen aan (internationale) vogel(trek)(tel)dagen
 • etc…

Natuureducatie

 • deelname aan studiedagen, symposia
 • informatiemomenten organiseren: lezing, reisverslag, film,…
 • cursus (vb. zangvogelcursus, cursus trektellen)
 • gegidste excursies in natuurgebieden, onderzoeksplekken …
 • meegaan met ervaren vogelkijkers op inventarisaties!
 • oproepen en motiveren tot deelname aan grotere natuurstudie-acties
 • etc. …
 • Activiteiten steeds in overleg, afhankelijk van actievelingen