Natuurpunt Hobokense Polder vzw    28 augustus 2017

In deze flits:

  • Zwerfvuil ruimen in en om de Hobokense Polder
  • Vogel-Verrassingstocht
  • Ardeense vogelklassiekers
  • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Za 2 sep: Zwerfvuil ruimen in en om de Hobokense Polder

Info: Luk en Ria Smets-Thys, 0476/33 79 36

Eénmaal per kwartaal plannen we een opruimactie in en aan de rand van de Hobokense Polder.
Na een mooie zomer met allicht veel wandelaars (jammer genoeg daardoor ook meer afval zeker aan de randen van de Polder), is een opruimactie meer dan nodig. Kom ons helpen!

Praktisch:
Afspraak om 10 u achteraan op de parking van United Caps, Schroeilaan 15 Hoboken. Wij zorgen voor vuilzakken en grijpstokken.
Meebrengen: werkhandschoenen, gesloten schoeisel (of laarzen)
Einde voorzien omstreeks 11u45 met een heerlijk gratis drankje !!!!

Zo 3 sep: Vogel-Verrassingstocht
Wat krijgen we vandaag in de kijker en waar zal dat zijn?

Gids: Wim Roelant, 0477/34 07 21
Leiding: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

Zoals al stilaan een kleine traditie begint te worden, hebben we in de nazomer, zo begin september, een verrassingstocht op het menu staan. Veel valt er natuurlijk niet aan te kondigen over wat en waar we iets leuks in het vizier kunnen krijgen. Dat is immers voor de begeleiders van deze tocht nog een verrassing tot op het laatst. De voorgaande dagen wordt alvast online het vogelfront in het oog gehouden. Heel wat trekvogels hebben de tocht naar het zuiden al aangevat en daarbij zitten ook de jongen die dit jaar het ei uit zijn gekropen. Vele zijn dan ook de eerste keer op pad en durven dan al eens wat op de dool te geraken. Dit betekent dat een zeldzaamheid al eens wat gemakkelijker in onze contreien durft op te duiken. Natuurlijk kunnen we niets beloven, maar wie weet... Er is maar één manier om dit te weten te komen, sluit vandaag aan. Hoe meer ogen, hoe meer kans!

Praktisch:
Afspraak om 8 u op de parking onder viaduct ter hoogte van Het Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk. Einde omstreeks 17.30 u ter plaatse. Kostendelend samenrijden aan 0,07 euro/km.
Meebrengen: Vogelkijker en telescoop, vogelgids, fototoestel, aangepaste kledij en picknick.

Za 16 sep: Ardeense vogelklassiekers

Gids: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09
Begeleiding: Walter Van Spaendonk: 0479/98 57 77 - Marc Hofman - Joris Van Reusel

Voor vogelaars vormen de Oostkantons één van de beste gebieden om typische Ardeense vogels te zien. Vogels die in Vlaanderen en Nederland zeer zeldzaam zijn, komen hier voor.
De Ardennen hebben een apart klimaat door de hogere ligging. Dit zorgt voor totaal andere landschappen en heel wat andere of ginds talrijker voorkomende vogelsoorten. Denken we maar aan soorten als korhoen, hazelhoen, grijskopspecht, taigaboomkruiper, notenkraker, waterspreeuw, ruigpootuil, oehoe, rode en zwarte wouw, zwarte ooievaar, klapekster en raaf.
Meer info

Praktisch: Wie mee wil, verwittigt voor 10 september Walter Van Spaendonk, 0479/98 57 77. Meldt hem eveneens of je al dan niet zelf rijdt en of je voor de terugreis ter plaatse iets wenst te eten.
Vertrek om 7 u aan 't Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk. Samendelend rijden (0,07 €/km)
We eindigen de excursie ter plaatse rond 19.30 u, maar je kan aansluitend iets eten als je dat wenst.
Meebrengen: verrekijker, telescoop, fototoestel, picknick, drankje, stevige wandelschoenen en passende kledij.

Zo 17 sep: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Machinaal of handenarbeid? Alle hulp is welkom!
Foto: Dirk Vandorpe

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Wil je in de natuur samen met anderen de handen uit de mouwen steken en daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving? Kom dan bij de vrijwilligersploeg van de Hobokense Polder.
Vandaag werken we verder o.a. met het traditioneel maaien van het wandelpad tussen de plassen en de bijhorende graslandjes. Met maaibalk, bosmaaier en tractor gaan we erin vliegen. Kom jij ook eens een keer mee helpen?

Afspraak: om 9 u aan de containers achter United Caps. Geef een seintje aan Wim of Danny dat je komt. Voor ieder voorzien we een lekkere koffiekoek en een bakje koffie of thee.

Noteer ook in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda

  • Za 23 sept: Daguitstap naar de Visbeekvallei
  • dagelijks vanaf 30
  • sep: 12e Herfsttrektellingen Hobokense Polder
  • Zo 1 okt: ARDEA's Herfstmeeting 2017

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur (verzamelen aan containers United Caps)

Verantwoordelijke runderen:
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
Beheerplanning:
  Danny Jonckheere, 0478 33 24 27
  Peter Van Elsacker, 0486 82 27 92
Natuurbeheer scholen:
  Diane De Clercq, 0486 07 39 87

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.