Natuurpunt Hobokense Polder vzw    2 oktober 2016

In deze flits:

 • Behaag..Natuurlijk brengt leven in je tuin
 • Natuurwandeling : Thema: Alles hangt samen
 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Natuurbeheer in de Hollebeekvallei
 • Herfsttrektellingen op de Scheldedijk
 • Inhuldiging van kijkwand De Roerdomp
 • Natuur.kalender 2017
 • Op naar de 100.000 !
 • Walk For Health
 • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Behaag..natuurlijk brengt leven in je tuin

Lijsterbes

Behaag..natuurlijk is ondertussen 23 jaar oud en nog steeds springlevend. Onze campagne, waarbij we het aanplanten van streekeigen bomen en struiken promoten, heeft zonder twijfel enorm veel leven in duizenden tuinen gebracht. In grote en kleine tuinen, tuinen waar winterkoningen, merels en heggenmussen zich thuis voelen.

Natuurpunt blijft zorgen voor de coördinatie van Behaag natuurlijk, maakt contacten en afspraken met de boomkweker en zorgt voor het plaatsen van de bestellingen. De deelnemende gemeenten zorgen voor de promotie, registratie van de bestellingen en het ter beschikking stellen van een lokaal voor het samenstellen van de plantpakketten.
Die pakketten worden samengesteld door vrijwilligers van Natuurpunt, leden van milieuraden, en soms door groenarbeiders van de gemeente.

Aanvankelijk was het aanbod van Behaag natuurlijk beperkt tot pakketten bestaande uit gemengde hagen en houtkanten. Daar kwam langzaam verandering in, het aanbod werd uitgebreid met pakketten bestaande uit één plantensoort, knotwilgpoten, klimplanten en telkens ook de boom of bomen van het jaar.
Dit jaar wordt de lijsterbes gepromoot als één van de bomen van het jaar. Mits er wat ruimte is, verdient deze boom een ereplaats in elke tuin. Tijdens het voorjaar zijn de roomwitte bloemen in trek bij vele insecten, terwijl de boom tijdens de nazomer talrijke trossen met oranje bessen draagt.

Tot vrijdag 21 oktober kan men een bestelling plaatsen. De bedeling van het plantgoed heeft plaats op zaterdag 26 november.

Info over aanbod en bedeling en een bestelformulier kan je vinden op de website van het Ecohuis.

Alle verdere info over onze behaagactie, zoals plantbeschrijvingen, of info over de andere 30 deelnemende gemeenten vind je op onze speciale behaagsite.

Zo 9 okt: Natuurwandeling : Thema: Alles hangt samen

Gids en leiding: Gilbert Van Ael

De bedoeling van deze wandeling is de samenhang in de natuur te belichten waarbij de "mens" een onderdeel is. De wetenschap die dit bestudeert is de ecologie.
De ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties of levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen of landschappen en het niet-biologische milieu (de abiotische milieufactoren), of eenvoudiger "Alles hangt samen".

De wandelaars zullen gewezen worden op wat zij tijdens de wandeling zien en mogelijk zelf bepaalde wisselwerkingen opmerken.
Een voorbeeld: zie foto hiernaast getrokken op 6 mei 2013 in de Polder. Deze hommel is op zoek naar nectar, maar neemt via de beharing ook stuifmeel mee wat belangrijk is voor de bevruchting van ander bloemen. De gele en zwarte kleuren van de hommel zorgen ervoor dat mogelijke predators worden afgeschrikt. Dit geeft als signaal "ik ben gevaarlijk".

Praktisch:
Afspraak om 14 u in de Hobokense Polder aan het bord op de Schroeilaan. Einduur: ca 16.30 u
Voorzie gesloten schoeisel (laarzen bij regenweer of na felle buien).
Deelname is gratis.

Zo 16 okt: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Foto Luk Smets

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27, of Wim Mertens, 03/216 93 62

Vandaag vliegen we er weer in tijdens het maandelijkse weekendbeheer in de Hobokense Polder. Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u. We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, ... Een greep uit de uit te voeren werken voor de komende maanden:
- maaien en afvoeren van maaisel
- onderhoud wandelpaden
- verwijderen van exoten
- verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Afspraakplaats: Om 9 u, Schroeilaan 15 (straat naast de spoorweg) aan de container aan firma United Caps (= achteraan het bedrijf). Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen

Wo 19 okt: Natuurbeheer in de Hollebeekvallei met de Goudklompen en sympathisanten

Noordelijk deel: De Zwaantjes

Info: Dirk Vandorpe

Tijd voor rust en een babbel tijdens het natuurbeheer
Foto: Dirk Vandorpe

We gaan maaien, snoeien, en waar nodig exoten verwijderen.
Ook zullen we het zwerfvuil opruimen. Op deze dag krijgen we ondersteuning van de Goudklompen van de Hobokense Polder.
Al wie mee wil helpen, welkom: Vele handen maken immers het werk lichter.

Praktisch:
Afspraak om 9.30 u aan het bruggetje van het park, ingang via de Hollebeekstraat te Hoboken, of via de Gillis Verdonckstraat te Wilrijk.
Er is een middagpauze voorzien. Er wordt gezorgd voor broodjes, koffie en frisdrank door Dirk.
Tegen 14 u ronden we de werkzaamheden af en kunnen we nog wat na praten.
Gereedschappen zullen aanwezig zijn, wandelschoenen of beter nog laarzen zijn aangewezen.

Graag uw deelname melden aan Dirk Vandorpe, dit in verband met de aankoop van broodjes. Ook voor verdere vragen beschikbaar via mail.

Herfsttrektellingen op de Scheldedijk, Hoboken

Een initiatief van de Vogelwerkgroep ARDEA

Coördinator: Luc Van Schoor, 0494 33 63 09 en Walter De Weger, 0495 23 77 10

Foto Luc Van Schoor

Van 1 tot 31 oktober gaan de 11e herfsttrektellingen door op de trektelpost Hobokense Polder. In gans Vlaanderen wordt er deze maand weer geteld op zo'n 50-tal telposten, de ene al wat actiever dan de andere.
De telpost Hobokense Polder o.l.v. vogelgids Luc Van Schoor staat bekend als een gastvrije en gemoedelijke plek waar iedereen, van zuivere leek tot kenner, steeds van harte welkom is om een paar uur mee te komen speuren naar alles wat voorbij vliegt. Dat levert soms boeiende waarnemingen en bijzondere vogelsoorten op zoals ruigpootbuizerd, velduil en ortolaan in oktober vorig jaar.
De dagelijkse ochtendtellingen beginnen op zaterdag 1 oktober en eindigen zonder tegenbericht op zondag 31 oktober. In principe wordt er dagelijks geteld van 8 tot 12 uur, naargelang de weers- en trekomstandigheden. Tijdens deze periode trekt ARDEA ook nog naar een buitenlandse locatie voor een trektelling en excursie in Walcheren, Zeeland.

ARDEA doet een oproep om met ieders inbreng van deze herfsttrektellingen een succes te maken. Geef gerust een seintje aan Luc of Walter als je wil deelnemen, ook als je twijfelt of de trektelling doorgaat bij minder gunstig weer
Op de ARDEA-blog wordt regelmatig nieuws gepost en op de website kan je de telresultaten volgen.
Graag tot kijk op de Scheldedijk!

Praktisch:

 • Plaats: Scheldedijk Hobokense Polder bij de twee nieuwe zitbanken
 • Op 5 min. wandelen vanaf Petroleumkaai (parking) of 10 min. vanaf de trappen einde Scheldelei, Polderstad/Hoboken
 • Fietsen kan vlot tot op de telpost
 • Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, fototoestel, (warme) drank.

Inhuldiging van kijkwand De Roerdomp

Zondag 18 september werd de nieuwe kijkwand in de Hobokense Polder plechtig geopend. Voor deze plechtige opening werden de vele gulle schenkers uitgenodigd die de bouw hebben mogelijk gemaakt, waaronder ook grote sponsors zoals de stad, het district, Umicore, Natuurpunt Aartselaar, Eriks nv, ...
Na het welkomstwoord door voorzitter Danny Jonckheere schetste onze conservator Wim Mertens de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe kijkwand. Districtsvoorzitter Kathelijne Toen en Schepen van Leefmilieu Nabila Ait Daoud benadrukten voor de ca 100 aanwezigen het belang van onze vrijwilligersinzet voor de natuur in het zuiden van Antwerpen.
De gedachten gingen ook naar Roger Desmedt, de grote bezieler van de kijkwand, die ons helaas vorig jaar is ontvallen. Dankzij zijn eigen aanpak werd het gros van de sponsorgelden bij elkaar gebracht. De kijkwand werd aan hem opgedragen.
Oxfam Wereldwinkel Hoboken verzorgde een zeer geapprecieerde receptie.

.

Natuur.kalender 2017

Onze nieuwste kalender is nu verkrijgbaar!
Laat je elke maand verrassen door de allermooiste natuurbeelden. De beelden zijn gemaakt door de finalisten van de Natuurpunt & Argus Fotowedstrijd 2015.

Uitzicht: 12 recto-verso bladen. Op de rectozijde wordt telkens een foto afgedrukt, de versozijde bestaat uit de kalender-gegevens. De bladen zijn aan elkaar gehecht met een ringsysteem.
Het gesloten formaat is 24,5 cm x 24,5 cm, in open formaat is het 24,5 cm x 49 cm.
Voor 10 euro heb je een jaar lang elke maand een nieuwe mooie foto aan je muur.

Te bestellen door storting op rekening BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder. Gratis levering, voor zover je woonachtig bent in postnummers 2660 en 2020.

Met de aankoop steunt u Natuurpunt projecten in Uw buurt.

Op naar de 100.000 !

Onze leden vonden deze week ons tijdschrift Polder.blad in de bus, boordevol info over de natuur in Hoboken en onze activiteiten. En middenin een uitneembare kleurenwandelfolder van de Hobokense Polder.

Ben je nog geen lid? Klik dan op naaststaande knop (logo) en vul je gegevens in.

Of maak anderen lid. Klik daarbij eveneens op naaststaand logo of geef alle gegevens door aan leden@hobokensepolder.be.

Wie nu lid wordt is dat meteen voor heel 2017!

11.11.11: Walk For Health

Zo vanzelfsprekend 'Santé!' voor ons klinkt, zo onbereikbaar is een goede gezondheid voor 1,3 miljard mensen op deze wereld. Daarom voert 11.11.11 dit jaar campagne voor goede gezondheidzorg voor iedereen.

Jij kan deze campagne steunen door deel te nemen aan de 'gezondheidswandeling' van 11.11.11-Hoboken en wandelclub FAST (Fort 8 Stappers).
Je kan kiezen tussen een wandeling van 5 of 10 km rond Fort 8 in Hoboken.
Vertrek- en aankomst: tussen 14 u en 17 u aan het Clublokaal HAKI in het binnenfort, naast de sportschuur.

Hoe kan je steunen?
Je vraagt aan zoveel mogelijk vrienden, buren, familieleden, collega's om je te sponsoren per gewandelde kilometer ten voordele van 11.11.11.
Per persoon noteer je het gesponsorde bedrag op de sponsorkaart. Die sponsorkaart kan je hier downloaden en dubbelzijdig afdrukken.

Info en contact: Joris Verstraeten (0474 73 03 44)
www.11.be/sante en Facebook

Noteer ook in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda

 • Zo 23 okt: Zeevogel-excursie naar Westkapelle (NL)
 • Za 29 okt: 12de Heksentocht door de Hobokense Polder
 • Zo 6 nov: Feestelijke wandeling in de Hobokense Polder: Wandeling van het Jaar

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur. (verzamelen aan container Procap)

Paarden en runderen:
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
Beheerplanning en schoolcontacten:
  Danny Jonckheere, 0478 33 24 27

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.