Natuurpunt Hobokense Polder vzw    16 februari 2016

In deze flits:

 • ARDEA: Vogelvierdaagse Groningen 2-5 juni 2016
 • Paddenoverzet acties in Hoboken... Helpende handen gevraagd
 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Cultuur en natuur: Zoutleeuw en Het Vinne
 • Wandelweekend Corsendonk
 • Giften voor kijkwand
 • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Vogelvierdaagse Groningen 2-5 juni 2016

Verblijf: Natuurvriendenhuis De Hondsrug nabij Noordlaren

Gids : Luc Van Schoor 0494/33 63 09

Het noorden van Nederland kent een enorme rijkdom aan natuur, gaande van bos- en veengebieden, weide- en moerasgebieden tot de Waddenkust. Deze variatie in landschappen trekt heel wat vogels aan, waaronder ook zeldzame soorten.

Daarom is het zeker de moeite waard om via ARDEA kennis te maken met enkele vogelrijke gebieden.

Meer info op de blog van Ardea

Paddenoverzet acties in Hoboken... Helpende handen gevraagd

Padden in amplexus

Al vanaf 1985 organiseren we in de Hobokense Polder paddenoverzetacties om onze amfibieën een veilige oversteek te garanderen.
De maanden februari en maart zijn de maanden waarin de padden, kikkers en salamanders hun voortplantingspoelen opzoeken en om daar een partner te vinden. De oversteek vanuit de tuinen van Polderstad (waar ze zich 's winters ingraven) gebeurt langs de zeer drukke Scheldelei en in de achterste straten van Polderstad.

Aan Fort 8 werd een paddenscherm geplaatst. Daar moeten dagelijks de emmers geïnspecteerd worden.

De dieren worden actief in hun wandeltocht rond 19 u en dit tot ca 22 u. Bij regenachtig weer kan dit soms wel wat uitlopen.

Geef een seintje aan Danny Jonckheere, 0478/33 24 27. Meebrengen voor de overzetactie: een zaklamp, warme kledij, en indien mogelijk een fluorescerend vestje of een fluobandje.

Een uitgebreider artikel vind je hier.

Zondag 21 februari: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Hollebeek - Luk Smets

Info: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Tijdens het maandelijks weekendbeheer in de Hobokense Polder wordt er gewerkt van 9 u tot 13 u. We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, ... Een greep uit de uit te voeren werken voor de komende maanden:
- maaien en afvoeren van maaisel
- onderhoud wandelpaden
- verwijderen van exoten
- verwijderen van sluikstort
Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Praktisch:
9 uur: Schroeilaan 15 (straat naast de spoorweg) aan de container aan firma United Caps (= achteraan het bedrijf).

Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen

Zondag 28 februari: Cultuur en natuur: Zoutleeuw en Het Vinne

Leiding: Jan Eulaers - 0495 52 787 31

Zoutleeuw heeft een aantal beschermde monumenten en landschappen. De stadskern heeft nog steeds een middeleeuws stratenpatroon rond de Kleine Gete. Meerdere woningen stammen uit de 16de tot 18de eeuw en de restanten van een citadel zijn nog duidelijk te zien.
Provinciaal domein Het Vinne is het grootste natuurlijke meer van Vlaanderen. Het open water met moerasbegroeiing is een ideale schuilplaats voor vogels en insecten.
In de voormiddag maken we o.l.v. een lokale gids kennis met de stad.
's Middags kunnen we honger (croque, broodje,...) en dorst stillen in Bistro Het Vinne om nadien weer samen met onze gids kennis te maken met het prachtige natuurgebied zelf.

Praktisch:
Om 9u30 afspraak op de parking onder viaduct ter hoogte van feestzaal 't Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk. Maximaal samen rijden aan 7 eurocent/km zullen we ter plaatse afspreken.
We zullen hier ook 5 euro per deelnemer ontvangen ten voordele van de projecten van Natuurpunt Zoutleeuw.
Bistro Het Vinne zou graag vooraf het aantal personen kennen. Daarom graag ten laatste 20 februari met een mailtje je deelname melden aan de leiding. Laarzen en een verrekijker zijn zeker aan te raden.

Vrijdag 20 tot zondag 22 mei: Wandelweekend Corsendonk

Bijna volzet. Er zijn nog enkele plaatsen

Klik hier voor meer inlichtingen en inschrijvingswijze.

Giften voor kijkwand

Vorige zaterdag werd op de ledenavond van Natuurpunt Aartselaar een symbolische cheque van 1000 euro overhandigd aan de voorzitter van Natuurpunt Hobokense Polder. Hiermee wordt de nieuwe kijkwand in de Hobokense Polder ondersteund.

Giften zijn nog steeds zeer welkom. Stort een bijdrage op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding van "F-04010 Kijkhut Hobokense Polder". Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Meer info over de nieuwe kijkwand.

Noteer ook in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • 5 maart: Vogels kijken in de achterhaven van Zeebrugge en de Uitkerkse Polder
 • 6 maart: Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder
 • 12-13 maart: Internationale Wildwatervogeltellingen (WVT) in onze afdeling
 • 16 maart: Start Cursus Natuurbeheer in en rond de stad

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur. (verzamelen aan container Procap)

Paarden en runderen:
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
Beheerplanning en schoolcontacten:
  Danny Jonckheere, 0478 33 24 27

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.