Natuurpunt Hobokense Polder vzw    26 december 2015

Roger Desmedt is niet meer onder ons

Op dinsdag 22 december 2015 kwamen we bij elkaar in Moretus om onze tijdschriften te etiketteren. We stonden nog buiten even samen te praten, toen Roger plots in elkaar zakte en zwaar ten val kwam. Ambulance en MUG waren snel ter plaatse en na de eerste zorgen werd Roger overgebracht naar het Middelheim. Helaas is hij daar 's anderendaags overleden zonder nog bij het bewustzijn te komen.

Onderstaande tekst is een weerslag van de gevoelens die onze bestuursleden en Goudklompjes in mails uitdrukten.

Roger had steeds een woord van dank voor alle medewerkers,
ook voor de stille arbeid op de achtergrond

Ongelooflijk hoe snel het kan gaan… hoe iemand letterlijk van de ene op het andere moment wegvalt. Dit is intriestig. Roger, een boom van een vent, vol energie en boordevol plannen. Zo plotseling, zo jong…

Niet zo heel lang geleden, ongeveer negen jaar, verscheen Roger in de Hobokense Polder, in onze Natuurpuntafdeling. Vanaf het begin een wervelwind, soms als een olifant in een porseleinwinkel maar altijd vooruit, ongelooflijk engagement, voor Roger ging vrijwilligerswerk veelal te traag. Roger was zo'n warme sociale en gedreven mens, een echte bezieler, één met "groot lawaai" en vooral met een nog groter hart, een onvermoeibare inzet.

Ondertussen was hij actief op bijna alle vlakken binnen onze vereniging: natuurbeheer, bestuur, sponsoring, communicatie, contacten met stad en district. Hij kende Jan en klein Pierke in Antwerpen. De man die mensen, bedrijven en organisaties durfde aanspreken en er fantastische resultaten mee haalde. Dankzij hem wordt onze nieuwe kijkhut een realiteit.

Hij was de trekker van onze natuurwerkers, de Goudklompjes, contactpersoon en stimulator van het terreinbeheer met scholen en organisaties. Steeds met de vriendelijke attenties voor de medewerkers. En onze secretaris, zijn verslagen, … vijf minuten na afloop van elke activiteit, 's morgens vroeg of een stuk in de nacht, het maakte niet uit. Als cijferaar hield hij statistieken van al onze werkzaamheden bij. Tijdens de "pauze momenten" wou hij onze groep liefst samen zien, en zijn inzet voor kinderen en de minder bevoorrechten was steeds een voorbeeld. 

Het enthousiasme en de niet aflatende positivisme die altijd van hem uitstraalden zullen we nooit vergeten. We zullen ons pas realiseren wat hij allemaal voor ons en vele anderen deed nu we zonder hem verder moeten. Laten we dat enthousiasme en die positivisme verder voortzetten om hem te herinneren.
Zelfs als elk van ons al zijn energie en engagement inzet, zal het gat dat Roger achterlaat niet opgevuld raken. Maar zijn we hem dat niet verschuldigd? Door zijn gedreven inzet en werk naar best vermogen verder te zetten zullen we hem nooit vergeten.
Wij gaan Roger missen, missen hem nu al.

Innige deelneming en sterkte voor zijn echtgenote en al wie hem nabij was.

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.