Natuurpunt Hobokense Polder vzw    23 juni 2015

In deze flits:

  • Nacht van de duisternis: op zoek naar glimwormen
  • Natuurbeheer in de Hollebeekvallei
  • Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder
  • Bijenhotels maken in de Hobokense Polder
  • Dankzij uw hulp een nieuwe kijkwand ?
  • Petitie - Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!
  • Polder.blad juli 2015: nr 40!
  • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Vrijdag 26 juni: Nacht van de duisternis: op zoek naar glimwormen

Gids: Danny Jonckheere

We gaan eens iets nieuws proberen, nl onderzoeken of er in de Polder nog glimwormen zitten. En ja, we hebben ze al gezien, dus gaan we dit vandaag ook nog eens trachten te ontdekken.
glimwormDe glimworm is een fabelachtig diertje... nog niet zolang geleden zagen we dwaallichtjes geregeld door de bomen dansen. Met hun merkwaardige eigenschap om licht te produceren, gaven ze vroeger aanleiding tot tal van verhalen over elfjes, geesten en trollen...
Helaas gaat het niet zo goed met hen, en behoren ze binnenkort echt tot de fabeldiertjes. Glimwormpjes danken hun naam aan hun vermogen om licht te produceren. Dat licht maken ze aan in de gespecialiseerde cellen van hun lichtorgaan, waar een bijzondere biochemische reactie plaatsvindt. Tijdens deze reactie wordt energie afgegeven onder de vorm van fotonen, licht dus. Vooral 's nachts demonsteren glimwormen hun lichtkunsten. Je hebt de grote en de kleine glimworm, de mannetjes van de kleine glimworm staan ook bekend als vuurvliegjes. Een derde slecht gekende soort is de kortschildglimworm.
Volwassen exemplaren van alle drie de soorten kan je vanaf juni vinden en in sommige jaren al van vanaf half mei. Sommigen houden dit zelfs vol tot midden juli.
De meeste glimmen maar voor een uurtje: tussen 22.30 u en 23.30 u. De mannetjes van de kortschildglimworm zijn ook overdag actief.
Hoe zit het in onze regio, komen ze nog voor of niet? En gaan wij ze zien? Laat het ons hopen.

Praktisch: we komen om 21.30 u samen op de parking op de Schroeilaan nabij station Hobokense Polder en gaan vandaar een wandeling maken. Wat nemen we niet mee: een zaklamp. Wel een muggenwerend middel en een warme pull of jas.

Zondag 28 juni: Natuurbeheer in de Hollebeekvallei

Door de beheersovereenkomst tussen de Stad Antwerpen en Natuurpunt Hobokense Polder vzw voor de Hollebeekvallei staat Natuurpunt in voor het beheer van de erkende groene stukken. Maaien, exoten bestrijden, zwerfvuil opruimen, snoeien zijn dus grotendeels onze taken. De Stad Antwerpen maait nog de boorden van de wandelpaden 2 x per jaar. Alle beheerswerken worden volgens vastgelegde regels uitgevoerd.

HollebeekDeze stukken grenzen aan de Hollebeek en worden beschouwd als een "Groene Vinger" in het Stadsgebied Antwerpen. Het toevoegen van groene delen grenzend aan de "Hollebeekvallei" is in de toekomst mogelijk en wenselijk.
Voor het beheer van deze stukken zoeken wij nog vrijwilligers. Graag melden bij conservator Dirk Vandorpe.

Praktisch:
We voorzien een natuurwerkdag op zondag 28 juni van 10 u tot 16 u We gaan maaien, snoeien waar nodig en exoten verwijderen in het Hollebeek Park (gelegen tussen de Hollebeekstraat en de Lucas Henninckstraat).
Al wie mee wil helpen, welkom, vele handen maken het werk lichter.
Afspraak om 10 u aan de ingang van het park, Lucas Henninckstraat en Gillis Verdonckstraat. Er is een middag pauze voorzien om onze boterhammen te verorberen. Er wordt gezorgd voor frisdranken. Tegen 16 u kan bij een drankje nog wat worden nagepraat.
Gereedschappen zullen aanwezig zijn, wandelschoenen of beter nog laarzen zijn aangewezen.
Om enig idee te hebben met hoeveel we zullen zijn, zou het goed zijn om uw deelname te melden aan de conservator Dirk Vandorpe.

Zondag 5 juli: Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder

VPTZDoor Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil o.l.v. Eric Van Braekel, Frank Van de Craen en Marc Wouters

Elke eerste zondag van de maand is de opruimploeg actief in de Polder of aan de rand van de Polder om sluikstort te verwijderen. Dus stroop uw mouwen op, smeer uw kuiten en kom ons gerust (opnieuw) vergezellen want alle hulp zal nodig zijn.

Praktisch: afspraak om 14 u op de Schroeilaan te Hoboken aan het toegangsbord nabij het station.
Info: vreedzaamprotesttegenzwerfvuil@hotmail.com
of Facebookpagina's Vreedzaamprotesttegenzwerfvuil en Opruim-team Hobokense Polder

Zondag 12 juli: Bijenhotels maken in de Hobokense Polder

bijenhotelInfo: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27

Vandaag gaan we drie grote bijenhotels maken die een plekje zullen vinden in de Hobokense Polder. We gaan grote kasten opvullen met houtblokken (waar we nestgangetjes in boren), bamboe, ... Een superleuk werkje voor iedereen en zeker voor gezinnen met kinderen. De wilde bijen zullen ons er dankbaar voor zijn. En elke deelnemer zal ook een klein individueel hotelletje kunnen maken om thuis in de tuin of op het balkon op te hangen. En bovendien voorzien we een mooie infobrochure, waarmee je de wilde bijen in je tuin op naam kan brengen.

Praktisch: We starten met het werk om 10 u op de parking van Procap, Schroeilaan 15 Hoboken en eindigen er omstreeks 12 u. Meebrengen (indien in bezit): werkhandschoenen, boormachientje op batterijen.

Dankzij uw hulp een nieuwe kijkwand ?

Onze oproep om steun in vorig Polderblad en in vorige flits viel niet in dovemansoren. Op korte tijd kregen we van onze leden reeds 3600 euro aan stortingen. Prachtig, maar we zijn er nog lang niet. Grondboringen, funderingen, toegangspad en uiteraard de kijkwand zelf kosten heel wat

Inspiratiebron
kijkwand

Om dit te verwezenlijken hebben we echt je steun dringend nodig. De kosten zullen immers hoog oplopen. Voorlopig is de steun vanuit de overheid en bedrijven wel substantieel, maar niet toereikend. En onze spaarpot is er momenteel ook wat belabberd aan toe.

Wacht daarom niet om je steun te geven. Stort een bijdrage op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding van "F-04010 Kijkhut Hobokense Polder".

PS: Voor giften vanaf 40 euro ontvang je automatisch een fiscaal attest, waardoor je minder belastingen betaalt. Op een gift van 60 euro krijg je op die manier 27 euro terug van Vadertje Staat.

Hier kan je lezen wat we voorlopig reeds gedaan hebben

Petitie - Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!

Red de natuurDe besparingsplannen van de Vlaamse administratie blijft de gemoederen beroeren. Reeds 56.000 Vlaminingen tekenden de elektronische petitie. De papieren versie moet er achteraf nog bijgeteld worden. Overal in Vlaanderen verschijnen protestborden. Ook 43 wetenschappers van alle Vlaamse en Brusselse universiteiten schaarden zich unaniem achter dit protest en vragen de Vlaamse Regering rekening te houden met de economische opbrengsten van de natuur. Lees het artikel in de Standaard.

Laat ook je stem horen en teken de petitie.

Hier vind je een heel achtergronddossier.

Polder.blad juli 2015: nr 40!

Polderblad 

Onze leden krijgen binnen enige dagen ons tijdschrift Polder.blad in de bus, nummer 40! Aan 4 nummers per jaar betekent dit dus 10 jaar!

Weer een nummer propvol info over onze activiteiten en onze natuurgebieden. We geven je de resultaten van onze paddenactie en een blik op het nachtelijk leven van onze zoogdieren. Uiteraard overlopen we de natuurwaarnemingen in ons werkingsgebied en de noeste arbeid van onze Goudklompjes.

Natuurpunt Hobokense Polder is een springlevende afdeling. Ben je nog geen lid? Kijk dan snel even op onze website. Je vindt er de voordelen van het lidmaatschap en uiteraard de wijze hoe je lid kan worden. Word nu lid, dan geldt dit meteen tot eind 2016.

Noteer ook in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • Za 18 juli: Natuurbeheer in de Hollebeekvallei (nabij volkstuintjes)
  • Vr 24 juli: Halsbandparkiet-slaaptrek-tellingen (ARDEA)

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur. (verzamelen aan container Procap)

Paarden en runderen:
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
Beheerplanning en schoolcontacten:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.