Natuurpunt Hobokense Polder vzw    18 mei 2015

In deze flits:

  • Daguitstap in het Land van Cuyk - Maasheggengebied
  • Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder
  • Vogelexcursie West-Zeeuws-Vlaanderen
  • Dankzij uw hulp een nieuwe kijkwand ?
  • Petitie - Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!
  • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zaterdag 23 mei: Daguitstap in het Land van Cuyk - Maasheggengebied

Info en begeleiding: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27

Das: een bewoner van het Maasheggengebied
monniksgier

Als je het Maasheggenlandschap bij Cuyk en Boxmeer (Nederland) op z'n mooist wil zien, is dit het uitgelezen moment. Onder de Maasheggen vallen de gebieden Bergjes, Makken, Middelsteegse Weiden en Oeffelter Meent. Kom je te vroeg, dan is er nog geen bloempje te zien; probeer je het een week of drie later nog eens dan kun je alweer te laat zijn en is het meeste al uitgebloeid. Maar kom je op het juiste tijdstip, dan krijg je ook wat: een landschap zoals dat nergens anders in Nederland te vinden is, met uitbundig bloeiende meidoorn- en sleedoornheggen die er uitzien als feestelijke lange linten. Vroeger stonden er veel meer van zulke heggen in ons land, alleen rond Boxmeer heeft een groot aantal de landbouwmechanisering overleefd. De stekelige heggen dienden als perceelsafscheiding, ze gaven de dieren beschutting tegen de wind en ze boden hout om gereedschappen van te maken. Het Maasheggengebied is nog bijna middeleeuws; de heggen zijn honderden jaren oud, je loopt over zandpaden tussen weilanden vol bloemen, koeien en vogels. Voor vogels is de Oeffelter Meent een paradijs: ze vinden hier letterlijk overal voedsel, nestgelegenheid en beschutting in overvloed. Als geen ander dier voelen dassen zich hier thuis. 's Nachts komen ze uit hun burchten, die meestal wat hoger en droger liggen. Vandaaruit lopen ze langs heggen en bosranden de uiterwaarden in om hun geliefde lekkernij te zoeken: regenwormen.

Meer info in onze agenda

Praktisch: we vertrekken met auto's op basis van kostendelend samenrijden (7 eurocent/km) om 8 u op de parking van zwembad Sorgvliedt, Krijgsbaan Hoboken of om 8.15 u op de parking onder de viaduct aan 't Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk. We zijn terug rond 18 u.
Meebrengen: picknick, verrekijker. Inschrijven voor 20 mei bij Danny Jonckheere, 0478/33 24 27.

Zondag 7 juni: Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder

VPTZDoor Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil o.l.v. Eric Van Braekel, Frank Van de Craen en Marc Wouters

Al van in het voorjaar 2013 is Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil samen met Natuurpunt Hobokense Polder elke eerste zondag van de maand actief in de Polder of aan de rand van de Polder om sluikstort op te ruimen. Dus stroop uw mouwen op, smeer uw kuiten en kom ons gerust (opnieuw) vergezellen want alle hulp zal nodig zijn.

Praktisch: afspraak om 14 u op de Schroeilaan te Hoboken
Info: vreedzaamprotesttegenzwerfvuil@hotmail.com
of Facebookpagina's Vreedzaamprotesttegenzwerfvuil en Opruim-team Hobokense Polder

Zondag 7 juni: Vogelexcursie West-Zeeuws-Vlaanderen

ARDEAGids:Luc Van Schoor, 0494/33 63 09
Leiding: Marc Hofman, 0494/56 01 07

Wulp en tureluur, foto Guy Borremans
monniksgier

Midden in het broedseizoen trekken we naar de beste vogelgebieden in West-Zeeuws-Vlaanderen. Deze excursie biedt beginnende vogelaars een goede gelegenheid om een reeks weide- en watervogels te leren herkennen, maar ook voor meer gevorderden blijft het in Zeeland elke keer weer beleven en genieten.
Vandaag bezoeken we enkele vrij nieuwe vogelrijke gebieden. Het programma zou er, afhankelijk van de voorbereiding door Luc en Marc, als volgt kunnen uitzien: we beginnen met de Sophiapolder en De Blikken nabij Oostburg. Het zijn echte pareltjes waar weidevogels als grutto, kievit, tureluur en veldleeuwerik broeden naast kokmeeuw, zwartkopmeeuw, visdief en geoorde fuut. Na de middag wandelen we langs het buitendijks ingericht natuurgebied het Voorland bij nummer één waar we uitkijken naar sterns plevieren, strandlopers en kluten en nog een blik werpen op de Westerschelde en de Hooge platen. Tot slot maken we kennis met het vernieuwde Braakmangebied nabij Terneuzen. Braakman-Noord is de trots van Staatsbosbeheer Zeeuws-Vlaanderen. Sinds enkele jaren heeft dit natuurgebied een gedaanteverwisseling ondergaan en is het aanzienlijk uitgebreid. Het is niet alleen een heerlijk gebied om doorheen te fietsen of te wandelen, het is ook een bijzonder rijk natuurgebied. Vele vogels zijn te zien op de kreek of op de weilanden. Enkele uitkijkpunten maken het mogelijk de vogels van korte afstand te observeren, zonder dat ze daarbij verstoord worden. Maar ook voor liefhebbers van planten, paddenstoelen of insecten is er in de Braakman altijd wat te beleven. Als het weer meezit, wordt dit gegarandeerd een boeiende en gevarieerde natuurbelevingsdag Kom het zelf zien en geniet mee!

Praktisch:
We vertrekken met eigen wagens, zoals steeds kostendelend, op de Bist te Wilrijk om 8 u en eindigen ter plaatse omstreeks 17u30
Meebrengen: verrekijker, telescoop, vogelgids, regenjasje, stevige wandelschoenen, picknick en fototoestel

Dankzij uw hulp een nieuwe kijkwand ?

Op Kerstavond 2013 ging door vandalenstreken onze kijkhut aan het Broekskot in de Hobokense Polder in vlammen op.

Inspiratiebron
kijkwand

Hier kan je lezen wat we voorlopig reeds gedaan hebben en wat onze plannen zijn: een open kijkwand met luifel in Cortenstaal, groot genoeg om een (klas)groep te laten geniten van de vogelpracht op het Broekskot!

Om dit te verwezenlijken hebben we echt je steun dringend nodig. De kosten zullen immers hoog oplopen. Voorlopig is de steun vanuit de overheid en bedrijven wel substantieel, maar niet toereikend. En onze spaarpot is er momenteel ook wat belabberd aan toe.

Wacht daarom niet om je steun te geven. Stort een bijdrage op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt met vermelding van "F-04010 Kijkhut Hobokense Polder".

PS: Voor giften vanaf 40 euro ontvang je automatisch een fiscaal attest, waardoor je minder belastingen betaalt. Op een gift van 60 euro krijg je op die manier 27 euro terug van Vadertje Staat.

Petitie - Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!

JokeReeds 34.250 Vlamingen ondertekenden onze petitie. Het moet nog beter. TV, radio en kranten beginnen aandacht te krijgen voor de problemen, die de teruggeschroefde natuurondersteuning zou veroorzaken. De minister noemt het protest voorbarig, want "er is nog niets beslist". Inderdaad, we moeten ons laten horen zolang de beslissing beïnvloed kan worden. Anders is het te laat.

Zet je naam onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen in de zogenoemde uitvoeringsbesluiten "betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van natuurreservaten" en "financiering" aan te passen.

Hier vind je een heel achtergronddossier.

Noteer ook in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • za 13 juni: Natuurreservaat "De Westhoek" en "Les Dunes Perroquet" (F) Inschrijven
  • za 20 juni: Nachtzwaluwentocht in het Grenspark De Zoom - Ossendrecht
  • vr 26 juni: Natuur in de duisternis

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur. (verzamelen aan container Procap)

Paarden en runderen:
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
Beheerplanning en schoolcontacten:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.