Natuurpunt Hobokense Polder vzw    12 januari 2015

In deze flits:

  • Gezellig samenzijn en feestelijke maaltijd
  • Tel de vogels in je tuin tijdens het Grote Vogelweekend
  • Paddenoverzetacties in Hoboken... Helpende handen gevraagd
  • Internationale Wildwatervogeltellingen (WVT) in onze afdeling
  • Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder
  • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Za 31 januari: Gezellig samenzijn met algemene vergadering van onze vzw en feestelijke maaltijd !!!

Info: Danny Jonckheere, 03/ 828 64 03

Foto: Luk Smets

Om 18.30 u staat na een verwelkomingsaperitief een feestelijk buffet op ons te wachten. We laten het ons smaken.
Maar we maken ook tijd om het jaaroverzicht 2014 van onze afdelingswerking voor te stellen in de vorm van een becommentarieerde (computer)diashow. En we geven je al zeker een vooruitblik op onze plannen voor 2015.
We willen ook ons bestuur versterken !!! Ben je kandidaat bestuurslid, geef dan je naam door aan voorzitter Danny of penningmeester Luk
We besluiten de avond met een lekker dessertje. Einde omstreeks 22 u
Kan je komen? Al deze verwennerijtjes (aperitief - soep - belegde broodjes - dessert, maar ook de zaalhuur komt neer op 20 euro per persoon). Maar we willen jou extra vertroetelen en bieden dit alles aan aan 10 euro per persoon. Inschrijven door storting van 10 euro p/p op onze rekening BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder ten laatste 26 januari met als mededeling "Gezellig samenzijn". Dranken (wijnen, bieren, frisdranken en warme dranken) dienen ter plekke afgerekend te worden.
Heel welkom!

Zie ook hier

Tel de vogels in je tuin tijdens het Grote Vogelweekend


vogelweekend

Tijdens het weekend van 17 en 18 januari roept Natuurpunt iedereen op om een half uurtje of langer de vogels in de tuin of op het terras te tellen. Om verzekerd te zijn van heel wat gekwetter, begin je best al je tuin voor te bereiden op de komst van de vogels. Met enkele eenvoudige ingrepen maak je van je tuin een heus vogelparadijs.
Tellen doe je in 3 eenvoudige stappen. Maak je tuin of terras vogelvriendelijk: voorzie goed vogelvoer, veilige schuilplaatsen en proper water. Neem je folder, tellijst en je verrekijker (niet noodzakelijk) bij de hand en tel de vogels in je tuin of op je terras. Doe dit minstens 30 minuten. Overvliegende vogels tellen niet mee.
Noteer per soort het grootste aantal dat je tegelijkertijd zag en geef ze in via het online telformulier. Surf daarvoor even naar: www.vogelweekend.be

Paddenoverzetacties in Hoboken... Helpende handen gevraagd

Paddenscherm in de Schansstraat
Foto: Danny Jonckheere
paddenscherm

In februari en maart organiseert Natuurpunt elke dag - bij gunstige weersomstandigheden voor amfibieën (dit is bij vochtig en niet te koud weer) - raapacties van overtrekkende padden, kikkers en salamanders in de omgeving van Polderstad. We helpen deze dieren bij het vallen van de schemering. Alle hulp hierbij is dan welkom!
Maar sinds 2012 hebben we nog een tweede actie lopen. Vermits we een paddenscherm hebben geplaatst in de Schansstraat zal er zowel 's morgens als ‘s avonds een korte toer langs het scherm moeten gedaan worden.
Meebrengen: een zaklamp en indien mogelijk een fluorescerend vestje of een fluobandje.
Info: Wil je meewerken 's avonds of 's morgens of wil je meer info, neem dan contact op met Danny Jonckheere, 03/828 64 03
Tijdens de actie zelf neem je best contact op met één van beide coördinatoren.

Op zondag 18 januari wordt het paddenscherm in de Schansstraat gezet. Alle hulp is welkom. Afspraak halverwege de Schansstraat om 9 uur. We werken tot 12 uur.

 

 

Een uitgebreider artikel vind je hier.

We 17/18 januari: Internationale Wildwatervogeltellingen (WVT) in onze afdeling

Elke winter organiseert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zes watervogeltellingen in Vlaanderen: de midmaandelijkse watervogeltellingen.

Kuifeend - foto: Joachim Pintens

Hiermee wordt informatie verzameld over aantallen, verspreiding, numerieke trends en habitatkeuze van overwinterende watervogels in Vlaanderen. Het project draagt bij tot het internationaal monitoringproject "International Waterbird Census". Bij elke telling worden zoveel mogelijk gebieden bezocht die van belang zijn voor watervogels.
Het doel van deze tellingen is om een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en de verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze wetlands verblijven.
Ook in onze regio wordt de komende winter weer mid-maandelijks geteld in de verschillende forten, in de Hobokense Polder, op de waterplas van Waterlink op 't Kiel en op de Kielse vest. Dit levert niet meteen spectaculaire waarnemingen van zeldzame vogels op, maar het geeft toch inzichten in de gewijzigde situatie van vogelsoorten als kuifeend, wintertaling en meerkoet. Ook het belang van waterrijke biotopen, zeker in onze verstedelijkte omgeving, wordt er door aangetoond.

Praktisch:
Elke natuurliefhebber is erg welkom om eens mee te gaan tellen met de ‘vaste tellers’ die dit al jaren doen. De tellingen gebeuren bij goede weercondities, wat de precieze planning op voorhand bemoeilijkt. Geïnteresseerden nemen daarom best zelf vooraf contact op met één van de vaste tellers, zie hieronder en op de Ardea-blog. Op 14 maart 2015 kan je mee op de begeleide excursie waar we al deze gebieden bezoeken.
Zeker een aanrader!

Telgebieden:

Meer info

Zo 1 februari: Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder

Foto: FIF foto-filmstudio Antwerpen

VPTZDoor Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil o.l.v. Eric Van Braekel, Frank Van de Craen en Marc Wouters
Al van in het voorjaar 2013 is Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil op initiatief van Eef Flo en samen met Natuurpunt Hobokense Polder elke eerste zondag van de maand actief in de Polder of aan de rand van de Polder om sluikstort op te ruimen. Dus stroop uw mouwen op, smeer uw kuiten en kom ons gerust (opnieuw) vergezellen want alle hulp zal nodig zijn.

Bedin januari was de groep reeds aangegroeid tot 15 vrijwilligers! Zij houden niet alleen de wegbermen rein, maar ook ons natuurgebied. Een welgemeende dank voor deze volgehouden inzet!

Praktisch: afspraak om 14 u op de Schroeilaan te Hoboken
Info: vreedzaamprotesttegenzwerfvuil@hotmail.com of www.facebook.com/vreedzaamprotesttegenzwerfvuil

Noteer ook in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • we 14/15 feb: Internationale Wildwatervogeltellingen (WVT) in onze afdeling
  • ma 16 feb: Start 4-delige uilencursus Uilencursus: zie ook hier
  • za 21 feb: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur. (verzamelen aan container Procap)

Paarden en runderen:
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
Beheerplanning en schoolcontacten:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.