Natuurpunt Hobokense Polder vzw    30 mei 2014

In deze flits:

  • Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder
  • Waterdiertjes zoeken in de Hobokense Polder
  • ARDEA zomerbijeenkomst: gebiedsverkenning en infomoment in Hove
  • Startdag voor het project Park Mee!
  • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 1 juni: Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder

Vreedzaam Protest tegen ZwerfvuilDoor Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil o.l.v. Eef Flo

Beste vrienden, 'zwerfvuilactivisten' van de Hobokense Polder,

Alweer een maand is zo voorbij gevlogen en heeft nog maar eens zijn sporen nagelaten! Mensen-ZwerfVuil-sporen en andere troep!
Mogen we nog een keertje op jullie rekenen?
Komen jullie samen met ons het 'mooie weer-argeloze-bezoekers-zwerfvuil' verzamelen? We verwachten jullie, nu zondag 1 juni, om 14u aan het welkomstbord van Natuurpunt in de Schroeilaan (schuin tegenover 'Station Hoboken Polder').

Wij zorgen voor het nodige opruim-materiaal, grijpers, emmers en de nodige vuilniszakken.
En, we contacteren de stadsdiensten om maandag, het verzamelde afval, op te halen.

Alvast bedankt en tot zondag voor een leuk weerzien!

Met vriendelijke groetjes,
Patricia & Frank
FIF foto-film studio
www.fvdc.be
tel: 0486.511.360

Info: vreedzaamprotesttegenzwerfvuil@hotmail.com of www.facebook.com/vreedzaamprotesttegenzwerfvuil

Zondag 8 juni: Waterdiertjes zoeken in de Hobokense Polder

Een leuke doe-activiteit voor allen, maar speciaal voor gezinnen met kinderen !!!!

Begeleiding: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27

In het voorjaar kreeg ons nieuwe Salamanderpad, een doe-pad voor kinderen en hun ouders (en schoolklassen) meer vorm.

We schaften o.a. materialen aan om waterdiertjes in de plassen en grachtjes van de Hobokense Polder op te sporen.

Als je aan waterdiertjes denkt, denk je waarschijnlijk aan muggen en libellen, of aan visjes. Maar boven en onder het wateroppervlak kan je heel wat heldhaftige diertjes ontdekken, die over indrukwekkende eigenschappen beschikken.

Lange adembuizen, camouflagekleuren, zuignappen, krachtige poten en kleverig spinsel, ...
Heb je al gehoord van schaatsenrijders, bootsmannetjes, waterroofkevers en zoetwaterpissebedden? En wat is er leuker dan met een schepnet in het water te vissen en te onderzoeken wat er in je net zit?
Kom je met ons mee op onderzoek? Doe zeker laarzen aan ... en breng je ouders, nonkels en tantes, buren, vrienden, ... mee.

Praktisch:
Deze doe-activiteit is heel boeiend voor het hele gezin, ook met kleuters. Afspraak om 14 u op de parking op de Schroeilaan (nabij station Hoboken Polder), Hoboken. Einde omstreeks 16 u. Meebrengen: laarzen, muggenmelk

Zaterdag 14 juni: ARDEA zomerbijeenkomst
Gebiedsverkenning en infomoment in Hove

ARDEAInfo: Luc Van Schoor of Joris Van Reusel

Naar goede gewoonte houdt de regionale vogelwerkgroep een seizoensbijeenkomst waar iedere vogelliefhebber-ster van harte welkom is. Na de vorige edities in Wilrijk , Edegem en Hoboken is het nu het nu de beurt aan Hove. Dankzij de vriendelijke hulp van Natuurpunter Wim Van Deynze, waarvoor onze gemeende dank, beschikken we deze namiddag over een geschikte locatie in het  gemeentelijk ontmoetingcentrum De Margkraaf te Hove.
Zoals gebuikelijk koppelen we een ARDEA-vergadering aan een wandeling in een nabijgelegen natuurgebied.
In de zomer nemen we een kijkje in de bossen van Hove.

UilenbosWandeling Uilenbos

Start om 14 u. Kapelstraat 8 Hove, centrum, parking De Markgraaf, vlak bij de kerk.

We maken eerst een rustige wandeling in het mooie Uilenbos. Dit domein dat deel uitmaakt van een groter complex van de domeinbossen van Moretus (Boechout) is een gesloten OCMW-gebied dat enkel met toelating kan bezocht worden. Het natuurgebied vormt een afwisseling van oud eiken-, beuken- en elzenbroekbos met tussendoor enkele ruigtes. Het ganse gebied is zeer waardevol omwille van het landschappelijk karakter, de uitbundige voorjaarsflora, het reeënbestand, hazelworm en de rijke vogelpopulatie waarbij soorten als wespendief, buizerd, sperwer, bosuil, zwarte, middelste en kleine bonte specht, koekoek en boomklever voorkomen, en waar gedurende het voorbije jaar zelfs zwarte wouw en paapje werden waargenomen.

ARDEA Vergadering

Start om 16 u. Kapelstraat 8 Hove, centrum, parking De Markgraaf, vlak bij de kerk.

Luc Van Schoor en Joris Van Reusel stellen met PPT-projectie de kalender met de zomer en herfst activiteiten van 2014 voor. We hebben heel wat in petto voor jullie: boeiende vogelexcursies, najaarstrektellingen, een vogeltrekweekend aan de Noordfranse kust, een cursus en onderzoek rond uilen, enz..
Vervolgens wordt ook nog een kort overzicht gegeven van de voorbije ARDEA-activiteiten, acties en waarnemingen. We nemen zeker ook de nodige tijd voor vragen, bruikbare suggesties en opmerkingen. En natuurlijk is er ook plaats voor een gezellige babbel bij pot en pint (aan democratische prijzen)
Een goed gevuld en niet te missen programma dus dat elke vogel- en natuurliefhebber kan boeien. Zorg daarom dat je erbij bent !

Hou deze dag zeker vrij... Iedereen welkom

Startdag op 22 juni voor het project Park Mee!

In het kader van Stadslab2050 dienden onze collega's van Natuurpunt Antwerpen Stad een project in "Park mee!".
Zij stelden voor dat buurtbewoners, jeugdverenigingen, scholen, transitiegroepen, ... mee parken onderhouden op een ecologische manier. Betrokkenheid en medebeheer brengen mensen samen en maken hen deelgenoot van de groene ruimtes. Het ecologisch beheer zorgt ervoor dat de kwaliteit van de natuur vergroot, zodat ze weerbaarder wordt.

Natuurpunt Antwerpen Stad nodigt alle geïnteresseerden van harte uit op de feestelijke opening van het project Park mee! op zondag 22 juni 2014 van 11 tot 16 uur in Domein Hertoghe. De hoofdingang bevindt zich op de hoek van de Karel Oomsstraat en de Markgravelei in Antwerpen (buurt kunstencentrum de Singel). Het volledig programma vind je hier.

Noteer reeds in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • vr 20 juni: Natuur in de schemering in de Hobokense Polder
  • zo 28 juni: Daguitstap naar de Viroinvallei

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur. (verzamelen aan container Procap)
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.