Natuurpunt Hobokense Polder vzw    7 mei 2014

In deze flits:

 • Vogelexcursie Mastenbos Kapellen
 • Libellencursus
 • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 11 mei: Vogelexcursie Mastenbos Kapellen

ARDEAGids: Robert Wynants
Begeleiding: Luc Van Schoor 0494/336309
Bevestig je deelname via een berichtje

Bonte vliegenvanger
Bonte vliegenvanger

Het "Mastenbos" is met z'n 150 hectare een afwisselend gebied met bos, zandige heivlaktes, ruige grasvlaktes, bosranden en resten van vroegere boomaanplantingen. Je wandelt deels ook door oude bomendreven van een vroeger landschapspark.
Sinds de Vlaamse overheid het Mastenbos in 1999 aankocht, is er serieus werk gemaakt van duurzaam natuurbeheer. Het doorgedreven heidebeheer wierp reeds haar vruchten. Zo behoort de zeldzame nachtzwaluw weer tot de broedvogels. Daarnaast zijn verschillende spechtensoorten en een populatie bonte vliegenvangers hier de blikvangers. Ze broeden er in nestkasten en jaarlijks worden de jongen geringd. Zo mogelijk is dit ook vandaag het geval. De bonte vliegenvanger is met ca 600 paren een schaarse broedvogel in Vlaanderen met enkele kerngebieden in noordelijke en oostelijke Kempen. Het Mastenbos is daarom een geschikte plek om kennis te maken met deze bijzondere zomervogel. Voorts kun je in het domein ook heel wat cultuur en geschiedenis opsnuiven. Meer zelfs... De groene pracht herbergt tientallen Duitse bunkers uit de Groote Oorlog met een onderkomen voor vleermuizen tijdens de winter en maar liefst 4,8 km unieke loopgraven uit de periode 1914-1918
Robert Wynants is onze beste gids. Zorg dat je erbij bent !

Praktisch:

 • Afspraak om 8 u op de parking onder de viaduct aan 't Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk.
  We zijn hier terug rond 13 u
 • Kostendelend vervoer aan 7 eurocent/km.
 • meebrengen: kijker, vogelgids, regenbestendige kledij en stevig schoeisel

P.S. Bij slecht weer wordt deze excursie mogelijk afgelast. Bij twijfel bel zaterdagavond naar Luc

Mei - juni: Libellencursus

Er zijn nog plaatsen vrij !

Libellen behoren tot een van de oudste diergroepen op aarde. Ze vlogen al zo’n 325 miljoen jaar geleden rond. Vogels waren er toen nog niet, de libellen hadden het luchtruim voor zich alleen. Met dino’s en veel andere dieren hebben ze een tijd lang samen de aarde bevolkt, maar de meeste van die dieren zijn reeds lang weer uitgestorven. Libellen zijn, samen met de vlinders, ook de grootste insecten die de aarde ooit heeft gekend.

Parende waterjuffers - Toon Verbruggen
waterjuffer

In België komen een 60-tal soorten libellen voor. En er komen steeds meer nieuwe libellensoorten naar ons land. De klimaatopwarming stuwt libellen uit het zuiden naar onze contreien.

Sommige libellen, die uit het Middellandse Zeegebied stammen, blijken zich hier ondertussen ook voort te planten, en dat altijd maar vroeger in het jaar, wat erop wijst dat ze stabiele populaties gevormd hebben.

Kortom, de hoogste tijd om deze dieren beter te leren kennen.
Tijdens 2 theorieavonden krijgen we met behulp van een PowerPointpresentatie een duidelijk beeld van de libellen (juffers en echte libellen). Tijdens de 2 excursies kan de opgedane kennis in de praktijk geoefend worden.
De volledige cursus wordt gegeven door Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt Educatie.

Praktisch:

 • Twee theorieavonden op woensdagen 14 en 21 mei van 19.30 u tot 22.30 u in de bovenzaal van Cultuurcentrum Moretus, Berkenrodelei 34 in Hoboken.
 • De eerste praktijkles gaat door op zaterdag 24 mei van 14 tot 17 u in de Hobokense Polder.
 • Voor de tweede praktijkles trekken we naar Herentals, het gebied van de Nete. Op zondag 15 juni vertrekken we omstreeks 13 u en zullen weer thuis zijn omstreeks 18 u.
 • De vierdelige cursus kost 24 euro voor Natuurpuntleden en 30 euro voor niet-leden.
  Inschrijving is definitief na storting van het deelnamebedrag op rekening BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling "Cursus Libellen" en je telefoonnummer en/of mailadres.
  Verantwoordelijke cursus: Ria Thys, 03/289 73 66

Noteer reeds in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • zo 1 juni: Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder
 • zo 8 juni: Waterdiertjes zoeken in de Hobokense Polder
 • za 14 juni: ARDEA zomerbijeenkomst

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur. (verzamelen aan container Procap)
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.