Natuurpunt Hobokense Polder vzw    11 april 2014

In deze flits:

 • Zwerfvuilactie aan de Hollebeekvallei
 • Voorjaarsbloei in het Zevenbergenbos te Ranst
 • Libellencursus
 • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 13 april: Zwerfvuilactie aan de Hollebeekvallei

Info en leiding: Dirk Vandorpe

Foto - Dirk Vandorpe
grutto

Als het lente wordt, kriebelt het om thuis alles op te ruimen. Dat gevoel hebben de meeste mensen en ook in de tuin is er dan werk. Ook in de Hollebeekvallei, die de "tuin" is van heel wat buurtbewoners, ligt er zwerfvuil en sluikstort. Daarom is er op zondag 13 april een zwerfvuilopruimactie.
Het is een samenwerking van de buurtbewoners van de Hollebeekvallei, Natuurpunt Hobokense Polder, Opsinjoren, Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil-actiegroep en actiecomité Hollebeek.

Praktisch:
Afspraak om 14 u aan het bruggetje van het Hollebeekpark. Om 17 u wordt iedereen daar terug verwacht. Daar kan bij een drankje en hapje nog wat worden nagepraat.
Materialen om het vuil te verzamelen (handschoenen, vuilzakken, afvalgrijpers, emmers, kruiwagen) zullen aanwezig zijn, wandelschoenen of beter nog, laarzen zijn aangewezen.
Om enig idee te hebben met hoeveel we zullen zijn, vragen we om uw deelname te melden bij de conservator van het gebied, tevens bestuurslid van Natuurpunt Hobokense Polder: dirk.vandorpe@telenet.be , hier kan je ook bijkomende vragen stellen indien je dat wenst.
Iedereen van harte welkom. Tot dan!

Zaterdag 19 april: Voorjaarsbloei in het Zevenbergenbos te Ranst

Gids en leiding: Danny Jonckheere, 0478/33 24 27

bos van RanstDe uitbundige voorjaarsbloei van bosanemonen en slanke sleutelbloemen in het gebied tovert het honderden jaren oude bos met majestueuze bomen om tot één van de fraaiste natuurlandschappen.
Het Zevenbergenbos ligt in het beschermd landschap ‘Bos van Ranst’. Alle betrokken beheerders en eigenaars in dit afgebakend gebied werken momenteel aan een landschapsbeheerplan onder impuls van de Provincie Antwerpen. Het wandelgedeelte zal daardoor meer natuurvriendelijk kunnen beheerd worden. ANB creëerde tijdens het voorjaar een verbinding tussen het Zevenbergenbos en het Muizenbos via de aanleg van een gemengde houtkant aan de Driepikkelhoeveweg. Het Zevenbergenbos maakt nu deel uit van een complex van meer dan 100 ha bos aan de rand van de agglomeratie Antwerpen.
Een groot bosgebied herbergt meer biodiversiteit dan een klein bosgebied en daardoor is het gebied een stapsteen in een veel groter geheel.Niet voor niets is het Bos van Ranst opgenomen als habitatgebied in het kader van het Europees natura-netwerk. Het is een infiltratiegebied voor regenwater en zorgt voor een zuivere aanvulling van het economisch belangrijke grondwater. Het streekproduct ORDAL-water wordt op een steenworp van het bos van Ranst ontgonnen. Langs de Keerbeek en de Kleine Merrebeek is het bos een natuurlijk overstromingsgebied. Bij hoge neerslagpieken gebeurt door de overstroming van het bos buffering van het oppervlaktewater, zodat stroomafwaarts de bewoonde gebieden van de Schijnvallei behoed worden voor overstromingen. Als recreatiegebied met fiets-, wandel- en speelmogelijkheden en natuurobservatie is de waarde van het gebied onschatbaar.
Deze uitstap wordt georganiseerd in samenwerking met Natuurpunt Aartselaar.

Praktisch:
Afspraak om 12.30 u op de parking onder de viaduct aan 't Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk.
Kostendelend vervoer aan 7 eurocent/km. Om te garanderen dat iedereen kan meerijden, is inschrijving op voorhand aangewezen.
Wie graag rechtstreeks rijdt, komt tegen 13 u naar de Boerenkrijglaan tegenover het dienstencentrum Zevenbergen in Ranst. Meld dit even aan de gids.
Einde van de wandeling rond 16 u.
Meebrengen: goede, waterdichte wandelschoenen, verrekijker, fototoestel.

Mei - juni: Libellencursus

Libellen behoren tot een van de oudste diergroepen op aarde. Ze vlogen al zo’n 325 miljoen jaar geleden rond. Vogels waren er toen nog niet, de libellen hadden het luchtruim voor zich alleen. Met dino’s en veel andere dieren hebben ze een tijd lang samen de aarde bevolkt, maar de meeste van die dieren zijn reeds lang weer uitgestorven. Libellen zijn, samen met de vlinders, ook de grootste insecten die de aarde ooit heeft gekend.

Parende waterjuffers - Toon Verbruggen
waterjuffer

In België komen een 60-tal soorten libellen voor. En er komen steeds meer nieuwe libellensoorten naar ons land. De klimaatopwarming stuwt libellen uit het zuiden naar onze contreien.

Sommige libellen, die uit het Middellandse Zeegebied stammen, blijken zich hier ondertussen ook voort te planten, en dat altijd maar vroeger in het jaar, wat erop wijst dat ze stabiele populaties gevormd hebben.

Kortom, de hoogste tijd om deze dieren beter te leren kennen.
Tijdens 2 theorieavonden krijgen we met behulp van een PowerPointpresentatie een duidelijk beeld van de libellen (juffers en echte libellen). Tijdens de 2 excursies kan de opgedane kennis in de praktijk geoefend worden.
De volledige cursus wordt gegeven door Joeri Cortens, lesgever bij Natuurpunt Educatie.

Praktisch:

 • Twee theorieavonden op woensdagen 14 en 21 mei van 19.30 u tot 22.30 u in de bovenzaal van Cultuurcentrum Moretus, Berkenrodelei 34 in Hoboken.
 • De eerste praktijkles gaat door op zaterdag 24 mei van 14 tot 17 u in de Hobokense Polder.
 • Voor de tweede praktijkles trekken we naar Herentals, het gebied van de Nete. Op zondag 15 juni vertrekken we omstreeks 13 u en zullen weer thuis zijn omstreeks 18 u.
 • De vierdelige cursus kost 24 euro voor Natuurpuntleden en 30 euro voor niet-leden.
  Inschrijving is definitief na storting van het deelnamebedrag op rekening BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling "Cursus Libellen" en je telefoonnummer en/of mailadres.
  Verantwoordelijke cursus: Ria Thys, 03/289 73 66

Noteer reeds in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • Zo 27 april: Fietstocht naar de polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde
 • Za 3 mei: Vroegochtendwandeling in de Hobokense Polder, met aansluitend een openluchtontbijt. Inschrijven!

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9 en 13 à 14 uur. (verzamelen aan container Procap)
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.