Natuurpunt Hobokense Polder vzw    28 februari 2014

In deze flits:

 • Paddenoverzet acties in Hoboken... Helpende handen gevraagd
 • Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder
 • ARDEA Lente-vergadering
 • Slechtvalkenhappening
 • Cursus Vogeltekenen: (H)op papier!
 • Vorming ledenwerving
 • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Paddenoverzet acties in Hoboken... Helpende handen gevraagd

Paddenscherm aan Fort 8 - Foto Danny Jonckheere
paddenscherm

Al vanaf het jaar 1985 organiseren we in de Hobokense Polder paddenoverzetacties om onze amfibieën een veilige oversteek te garanderen.
De maanden februari en maart zijn de maanden waarin de padden, kikkers en salamanders hun voortplantingspoelen opzoeken en om daar een partner te vinden. De oversteek vanuit de tuinen van Polderstad (waar ze zich 's winters ingraven) gebeurt langs de zeer drukke Scheldelei en in de achterste straten van Polderstad.
Sinds enkele jaren zijn we ook actief aan Fort 8. Ook hier helpen we deze dieren een handje om de straat over te steken. De dieren worden actief in hun wandeltocht rond 19 u en dit tot ca 22 u. Bij regenachtig weer kan dit soms wel wat uitlopen.
Dus we hebben jullie hulp zeer hard nodig bij de paddenoverzetacties!

Voor de actie aan Fort 8 hebben we opnieuw een scherm geplaatst.

Als je interesse hebt om te komen helpen voor geef dan een seintje aan:

 • Fort8/Schansstraat: Wendy en Mark, 03 293 66 35
 • Polderstad: Nancy, 03 830 48 87

Meebrengen: een zaklamp, warme kledij, en indien mogelijk een fluorescerend vestje of een fluobandje.

Een uitgebreider artikel vind je hier.

Zondag 2 maart: Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder

Door Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil o.l.v. Eef Flo

Al van in het voorjaar 2013 is Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil samen met Natuurpunt Hobokense Polder elke eerste zondag van de maand actief in de Polder of aan de rand van de Polder om sluikstort op te ruimen. Dus stroop uw mouwen op, smeer uw kuiten en kom ons gerust (opnieuw) vergezellen want alle hulp zal nodig zijn.

Praktisch: afspraak om 14 u op de Schroeilaan te Hoboken

Info: vreedzaamprotesttegenzwerfvuil@hotmail.com of www.facebook.com/vreedzaamprotesttegenzwerfvuil

Zaterdag 8 maart: ARDEA Lente-vergadering

ARDEANaar een korte maar goede gewoonte koppelen we een ARDEA-vergadering aan een wandeling in een nabij gelegen natuurgebied. In de lente nemen we een kijkje op het Fort 8 te Hoboken.
Nadien is iedereen welkom voor een update van de ARDEA-activiteiten tijdens de open seizoensvergadering. Met de voorjaarstrek en het nieuwe broedseizoen voor de deur zal er vast heel wat te vertellen zijn!

Info: Luc Van Schoor

Praktisch:
Bezoek Fort 8: afspraak om 14 uur aan de ingang van het Fort te Hoboken.
De ARDEA lente-vergadering gaat door in de namiddag vanaf 16 uur, in
Cultuurcentrum MORETUS, Berkenrodelei 34, Hoboken
Aansluitend wordt een soep- en broodjesbuffet voorzien tegen democratische prijzen.

Zaterdag 8 maart: Slechtvalkenhappening

Slechtvalkenhappening
Meer info in onze agenda

Vrijdag 14 maart: start Cursus Vogeltekenen: (H)op papier!

Zin in en van vogeltekenen? Kijken naar de grootmeesters

Coördinatie: Joris Van Reusel

VogelcursusNatuurpunt Hobokense Polder en Vogelwerkgroep ARDEA organiseren een unieke cursus Vogeltekenen.

De eerste les staat open voor iedereen, ook voor wie de volledige cursus niet kan of wenst te volgen. We staan heel even stil bij de vraag: waarom vogeltekenen? Aan de hand van (voorbeelden en verhalen zien en horen we waarom en hoe anderen vogels tekenen en tot welke resultaten het - op papier - kan leiden. (Een introductie, een bloemlezing, een getuigenis, alles doorspekt met prachtige beelden en filmpjes). We bekijken de 'tools' die nodig zijn en maken praktische afspraken voor de lessen praktijk.
Sprekers: Gerald Driessens, Mauro Van Reusel, Joris Van Reusel e.a.
Plaats: Polyvalente ruimte van het Pius X - Instituut, Abdijstraat 128, Antwerpen-Kiel.

In de praktijklessen op 23 en 29 maart gaan we zelf aan de slag, de eerste dag in het tekenatelier, de tweede in het veld.

Info over de volledige lessenreeks en inschrijvingsmodaliteiten vind je hier.

Vorming ledenwerving

welkomstpakketDe dienst ledenwerving van Natuurpunt organiseert gratis een vorming rond het werven van leden. Op deze vorming leer je, zowel op een actieve als op een passieve manier, hoe je mensen kan aansporen om lid te worden van Natuurpunt. Ook krijg je informatie over hoe je ledenwerving kan integreren in je wandeling of op een evenement.

Heb je zin om eens te komen luisteren wat we allemaal te vertellen hebben? Deze vorming vindt plaats op de volgende locatie: 't Oud Kapelleke, Ferdinand Coosemansstraat 127, Berchem op 23 april of 7 mei. Meer info op de website van Natuurpunt Educatie.

Noteer reeds in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • Za 15 maart: Start lentetrektellingen op de Scheldedijk
 • Zo 16 maart: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Zo 30 maart: Vogelexcursie naar de Kalkense Meersen

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.