Natuurpunt Hobokense Polder vzw    15 januari 2014

In deze flits:

 • Een hectare bos minder in Hoboken ?
 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Feestelijke kaas- en wijnavond !!!!
 • Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder
 • Noteer reeds in je agenda

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

EEN HECTARE BOS MINDER IN HOBOKEN ?

In verband met het eikenbos aan de Hollebeek hebben we niet stilgezeten. Einde vorig jaar zijn de ministers Schauvliege en Muyters aangeschreven. Je vindt de aan hen gezonden brieven in ons dossier. Minister Schauvliege heeft intussen geantwoord dat dit bos onder de verantwoordelijkheid valt van het 'lokaal bestuur'. In verband met de door ons gevraagde biodiversiteitstudie verwijst de minister naar het Decreet op Natuurbehoud.

Op een hoorzitting voor de provincie tengevolge ons beroepschrift hebben we de stelling verdedigd, dat eerst een 'natuurtoets' en een 'habitattoets' dienen uitgevoerd te worden voor de verkaveling kan toegezegd worden. Deze toetsen moeten uitsluiten dat de vleermuizen van de Speciale Beschermingszone Fort VII nadelig beïnvloed worden door deze verkaveling. Het betoog aan de Provincie leest u eveneens in ons dossier. De Bestendige Deputatie zou eerstdaags een beslissing nemen.

Zondag 19 januari: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

zitmaaierInfo: Wim Mertens, 03/216 93 62, Danny Jonckheere, 0478/33 24 27

Eenmaal per maand plannen we ook een halve dag natuurbeheer in het weekend. Zo kunnen ook mensen die in de week uit werken gaan en schooljongeren mee de handen uit de mouwen steken en heel veel voldoening vinden in enkele uren werken in de natuur.

We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw, ... Een greep uit de uit te voeren werken voor dit najaar:

 • maaien en afvoeren van maaisel
 • onderhoud wandelpaden
 • verwijderen van exoten
 • verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Praktisch: Afspraakplaats: Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container aan firma Procap. Er wordt gewerkt van 9 tot 13u. Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen. Onze voorzitter en conservator zorgen voor een lekkere koffiekoek.

Zaterdag 1 februari: Gezellig samenzijn met ledenavond van onze vzw
Feestelijke kaas- en wijnavond !!!!

Info: Danny Jonckheere, 03/ 828 64 03

Om 18.30 u staat na een verwelkomingsaperitief een feestelijk kaasbuffet op ons te wachten. We laten het ons smaken.
Maar we maken ook tijd om het jaaroverzicht 2013 van onze afdelingswerking voor te stellen in de vorm van een becommentarieerde (computer)diashow. En we geven je al zeker een vooruitblik op onze plannen voor 2014.

We willen ook ons bestuur versterken !!! Ben je kandidaat bestuurslid, geef dan je naam door aan voorzitter Danny of penningmeester Luk.

We besluiten de avond met een lekker dessertje. Einde omstreeks 22 u

Kan je komen? Al deze verwennerijtjes (aperitief - kaasbuffet - dessert, maar ook de zaalhuur komt neer op 20 euro per persoon). Maar we willen jou extra vertroetelen en bieden dit alles aan aan 10 euro per persoon. Inschrijven door storting van 10 euro p/p op onze rekening BE35 9796 3996 0737 van Natuurpunt Hobokense Polder ten laatste 24 januari met als mededeling "Kaasbuffet". Dranken (wijnen, bieren, frisdranken en warme dranken) dienen ter plekke afgerekend te worden.
Heel welkom in Cultuurcentrum Moretus, Berkenrodelei 36 te Hoboken

Zondag 2 februari: Zwerfvuilopruimactie in en nabij de Hobokense Polder

Door Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil o.l.v. Eef Flo

Al van in het voorjaar 2013 is Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil samen met Natuurpunt Hobokense Polder elke eerste zondag van de maand actief in de Polder of aan de rand van de Polder om sluikstort op te ruimen. Dus stroop uw mouwen op, smeer uw kuiten en kom ons gerust (opnieuw) vergezellen want alle hulp zal nodig zijn.

Praktisch: afspraak om 14 u op de Schroeilaan te Hoboken
Info: vreedzaamprotesttegenzwerfvuil@hotmail.com of www.facebook.com/vreedzaamprotesttegenzwerfvuil

Noteer reeds in je agenda

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • Weekend 18/19 januari: Watervogeltellingen
 • Febr-maart: Paddenoverzet acties in Hoboken. Helpende handen gevraagd
 • Za 15 febr: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

Nog geen lid? Sluit je snel aan bij de grootste natuurfamilie van Vlaanderen en
geniet van de vele voordelen!

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.