Natuurpunt Hobokense Polder vzw    31 augustus 2013

In deze flits:

 • Opruimteam Hobokense Polder
 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • ARDEA – herfstvergadering & infomoment
 • Cursus Vogeltrek
 • Natuurpunt Feest! in Gooik
 • De Nieuwe Wildernis: koop nu je ticket en win een safari

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 1 september: Opruimteam Hobokense Polder

zwerfvuilOnder de stuwende leiding van Eef levert Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil prachtig werk.

Twee opruim-teams waren op het eerste weekend van augustus in actie: zaterdag Brasschaat en zondag Hobokense Polder. In totaal 9 zakken zwerfvuil gered van stoep, berm en bos. Dit met 15 vrijwilligers. Vele duimpjes omhoog van passanten, fietsers die stoppen en bedanken, mensen die zwaaien, iets vrolijks roepen. Heel veel stemmen, positieve stemmen, optimistische klanken... de hele week eigenlijk al. Alles hierover in de blogpost van Eef.

Onze volgende opruim-manoeuvres ter plaatse zijn gepland op zondag 1 september. Afspraak om 14 u - ingang Polder Schroeilaan.

Meer info

Zaterdag 14 september: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

zitmaaierInfo: Danny Jonckheere, 03/828 64 03 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Het natuurbeheer wordt steeds meer gemotoriseerd. Hiernaast zie je onze nieuwe zitmaaier, die ingezet wordt voor de middenstroken van de wandelpaden tot meer comfort van de wandelaars.

Toch komen we nog handen tekort bij het natuurbeheer. Maaisel moet immers afgevoerd worden, sluikstort verwijderd, exoten gekapt, hout gekliefd, ...

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom. Er wordt gezorgd voor een lekkere koffiekoek voor de noeste werkers.

Afspraakplaats: Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container naast firma Procap. Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen.

Zaterdag 14 september: ARDEA – herfstvergadering & infomoment

Ardea 

Vogelwerkgroep Ardea nodigt je uit op haar infomoment.

 • 14u30 ARDEA-kennismakingswandeling in natuurreservaat Fort VII o.l.v. Tuur Wuyts en Luc Van Schoor
 • 16u00 ARDEA herfst-vergadering met terugblik op en aankondiging van activiteiten, info over de werking, info over de waarnemingen-website, rondvraag, preview van de Slechtvalken-op-'t-Kiel filmreportage.
 • 18u00 ARDEA-café, om tussen pot en pint nog wat verder door te praten over vogels en onszelf. (Einde om 19 u.)

Locatie: De IJsvogel, Fort 7, Legerstraat 40, Wilrijk (nabij crematorium)

Graag een seintje op voorhand als je komt, per e-mail of telefonisch (0494/336.309), maar ook zonder voorafgaandelijke melding ben je steeds welkom.
Info: website van Ardea

 

Cursus Vogeltrek

sperwerDe vogeltrek is een van de boeiendste natuurfenomenen. Pas in de loop van vorige eeuw heeft men een goed deel van dit mysterie kunnen ontrafelen.
In deze cursus gaan we in op de mechanismen die hier achter zitten. We gaan na hoe vogels zich voorbereiden op die grootse onderneming. We leren ook hoe vogels zich gedragen tijdens hun trektocht en met welke problemen ze af te rekenen hebben.
Bij het trekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan de trektellingen, een populair gebeuren in Vlaanderen. Dit komt ook aan bod in de praktijklessen. Op een goed gelegen telpost noteren we dan 2 voormiddagen alle overtrekkende vogels.

Meer info vind je op onze website. Schrijf snel in!

Sperwer - Guy Borremans  

Zondag 15 september: Natuurpunt Feest! in Gooik

FeestOp zondag 15 september 2013 organiseert Natuurpunt een groot feest in Gooik voor alle vrijwilligers, leden en sympathisanten. We zijn een hele dag te gast bij Natuurpunt Pajottenland, waar de lokale vrijwilligers alle registers opentrekken om jou en je gezin zo goed mogelijk te ontvangen.

Breng je partner en (klein)kinderen mee, want het wordt een echt gezinsfeest!

Programma

 • 10u tot 17u: Boeboeks avonturenpad, natuurtheater ‘Zonhoria’, koesterbuurwandelingen op de Kesterheide, initiatie trektellen, spinnensafari, strobalenpiramide, workshop natuurfotografie ...
 • 14u30: NATUURPUNT DRAAIT DOOR, een sofagesprek met o.a. dhr. Robijns (gedeputeerde voor Leefmilieu Vlaams-Brabant), dhr. Doomst (burgemeester Gooik) en Chris Steenwegen (algemeen directeur Natuurpunt).
 • 15u: Concert De geest van de Kesterheide door Kim Delcour.

Muziek en theater komen uit de schuif van 'Zonhoria', die je meenemen naar het land van verbeelding en dromen. Eten en drinken worden verzorgd door lokale bioproducenten zoals de Nechelput, de Groentelaar en onze huiscateraar Geert Groffen, De Pajottenlander, Westmalle en het lokaal bier Tongsnijder.

Praktisch:
Zondag 15 september: van 10 u tot 17 u
Vervoer: Natuurpunt legt bussen in vanuit de vijf Vlaamse provincies, oa vanuit de carpoolparking in Kontich
Waar? Domein Paddenbroek, Paddenbroekstraat 12 - 1755 Gooik

Voor meer info: zie www.natuurpunt.be/feest

Zondag 15 september: Start van de herfsttrektellingen op de Scheldedijk

ArdeaEen initiatief van de Vogelwerkgroep Ardea

trektellenCoördinator: Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

Na de succesrijke reeksen trektellingen van de voorbije jaren plant de Vogelwerkgroep Ardea o.l.v. Luc Van Schoor ook dit najaar vogeltrektellingen langs de Scheldedijk aan de Hobokense Polder.
Zoals gewoonlijk situeert de trektelpost zich op de Scheldedijk langs de Hobokense Polder, verlengde van Petroleumkaai (parking)
De dagelijkse voormiddagtellingen beginnen op zondag 15 september en eindigen einde oktober/begin november naargelang de weers- (en dus trek)omstandigheden. Ardea doet een oproep aan alle vogelliefhebbers, van leek tot kenners, om met ieders inbreng van deze herfsttrektellingen een succes te maken! Geef een seintje aan Luc als je wil deelnemen.

Meer info

De Nieuwe Wildernis: koop nu je ticket en win een safari

Vanaf 25 september kan je in de zalen van Kinepolis gaan kijken naar De Nieuwe Wildernis, een fenomenale film over de natuur van de Lage Landen.
Reserveer nu al je ticket en maak kans op een safari naar de Oostvaardersplassen ter waarde van 250 euro!

PS: per aangekocht ticket schenkt Kinepolis 1 euro aan Natuurpunt! De opbrengst gaat naar de natuuruitbouw van het Grote Netewoud

Info: www.denieuwewildernis.be. Hier kan je ook de trailer zien.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • 16 sept.: Open bestuursvergadering

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.