Natuurpunt Hobokense Polder vzw    16 augustus 2013

In deze flits:

  • Fietstocht in de Kempen
  • Cursus Vogeltrek
  • Ons slechtvalkenproject: eind goed al goed
  • Opruimteam Hobokense Polder
  • Vlinderwandeling
  • Nieuw foto-album van onze Goudklompjes
  • Nieuwe ledenkorting bij A.S Adventure

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 25 augustus: Fietstocht in de Kempen

Leiding: André Van Langenhove en Paul Van den Broecke

FietstochtDit jaar richt Natuurpunt Hobokense Polder weerom een familiale fietstocht in van 40 km. We gaan fietsen in de Kempen, een echte Kempische klassieker! We bezoeken de streek van Massenhoven, Zandhoven, Zoersel, Sint Antonius.
Belangrijke punten onderweg zijn het Boshuisje en het Lindepaviljoen. De Trappistenabdij van Westmalle mag je jammer genoeg niet binnen, maar dat is snel vergeten in Café Trappisten.

We fietsen aan een tempo dat iedereen (getraind of boodschappen-fietser) gemakkelijk aankan.
Wie het wenst, kan na de fietstocht deelnemen aan een gezamenlijke warme maaltijd in Taverne De Schorren in Hoboken. Hiervoor moet niet ingeschreven worden. Op de dag zelf zal de leiding de deelnemers en de menukeuze doorgeven aan de taverne.

Meer info over de tocht, over fiets- en personenvervoer en inschrijving vind je op onze website.

Cursus Vogeltrek

sperwerDe vogeltrek is een van de boeiendste natuurfenomenen. Pas in de loop van vorige eeuw heeft men een goed deel van dit mysterie kunnen ontrafelen.
In deze cursus gaan we in op de mechanismen die hier achter zitten. We gaan na hoe vogels zich voorbereiden op die grootse onderneming. We leren ook hoe vogels zich gedragen tijdens hun trektocht en met welke problemen ze af te rekenen hebben.
Bij het trekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan de trektellingen, een populair gebeuren in Vlaanderen. Dit komt ook aan bod in de praktijklessen. Op een goed gelegen telpost noteren we dan 2 voormiddagen alle overtrekkende vogels.

Meer info vind je op onze website. Schrijf snel in!

Sperwer - Guy Borremans  

Ons slechtvalkenproject: eind goed al goed

Ons Slechtvalkproject verliep onzeker en spannend, maar kent een happy end. De 4 slechtvalkzusjes jagen rond de Silvertopblokken!

Onze dank gaat uit naar alwie dit project van Natuurpunt Hobokense Polder mogelijk maakten: Woonhaven Antwerpen, Antwerpse Bouwwerken, FIR, VOC Brasschaat, de medewerkers van vogelwerkgroep Ardea, onze peters en meters. En uiteraard onze volhoudende projectcoördinator, Joris Van Reusel.

Lees het relaas op in onze slechtvalkkroniek.

 

Foto van Clint De Weerdt, vanuit de torenkraan. 

Zondag 1 september: Opruimteam Hobokense Polder

Onze de stuwende leiding van Eef levert Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil prachtig werk.

Twee opruim-teams waren op het eerste weekend van augustus in actie: zaterdag Brasschaat en zondag Hobokense Polder. In totaal 9 zakken zwerfvuil gered van stoep, berm en bos. Dit met 15 vrijwilligers. Vele duimpjes omhoog van passanten, fietsers die stoppen en bedanken, mensen die zwaaien, iets vrolijks roepen. Heel veel stemmen, positieve stemmen, optimistische klanken... de hele week eigenlijk al. Alles hierover in de blogpost van Eef.

Onze volgende opruim-manoeuvres ter plaatse zijn gepland op zondag 1 september. Afspraak om 14 u - ingang Polder Schroeilaan.

Meer info

Vlinderwandeling

Toon VerbruggenHet vlinderweekend van Natuurpunt tijdens het weekend van 3 en 4 augustus was opnieuw een voltreffer. De zon en dus ook de vlinders waren volop van de partij. Topsoort, die in de meeste tuinen werd waargenomen, was de Gamma-uil, een nachtvlinder, die ook overdag vliegt.

Ook onze vlinderwandeling in de Hobokense Polder een week later kende succes, zowel wat het aantal deelnemers als de waargenomen vlinders betreft. 12 dagvlindersoorten en enkele nachtvlinders werden opgemerkt en door onze vlindergids Toon Verbruggen deskundig becommentarieerd.

Dank Toon, voor de leuke en leerrijke namiddag.

Foto's van deze activiteit

Waargenomen vlinders

Toon Verbruggen (foto Luk Smets)  

Nieuw foto-album van onze Goudklompjes

Reeds lang kunnen we de activiteiten van onze onvermoeibare Goudklompjes volgen op de website van Paul Van den Broecke. Paul geeft de fakkel door aan André Van Langenhove. Met steun van de webmaster werd binnen de webruimte van Natuurpunt Hobokense Polder een nieuw foto-album aangemaakt.

Dank, Paul, voor je jarenlang volgehouden dienstverlening!

Foto's op de website van Paul

Het nieuwe web-album

Nieuwe ledenkorting bij A.S Adventure

AS AdventureLeden van Natuurpunt krijgen vanaf nu 7% korting op vertoon van hun lidkaart en de Explore More lidkaart A.S. Adventure, bij aankoop van de producten uit de meest interessante gamma's voor natuurliefhebbers: trekking, travel & optiek, camping, fietskledij & accessoires.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • Zaterdag 14 sep: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • Zondag 15 sep: Start van de herfsttrektellingen op de Scheldedijk
  • Zondag 15 sep: Natuurpunt Feest! in Gooik

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.