Natuurpunt Hobokense Polder vzw    29 mei 2013

In deze flits:

  • Kajakken op de Ourthe
  • Opruimteam Hobokense Polder
  • Wandeling in de duingebieden van De Panne
  • Vacature: Celverantwoordelijke Boekhouding
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zaterdag 15 juni: Kajakken op de Ourthe

Gids: Jorn Van den Bogaert
Info: Eva Suls, natuurpunt.antwerpen@hotmail.be

Vandaag nemen we jullie mee op een kajakexcursie in de Ardennen! Tijdens deze kajaktocht zullen we kunnen genieten van de prachtige natuur van de echte Ardennen en zijn er regelmatig beversporen, waterspreeuwen, ijsvogels en grote gele kwikstaarten waar te nemen. Dit is de ultieme manier om de prachtige natuur van de Ourthe te ontdekken.
We starten 's morgens onze vaartocht op de Ourthe net stroomafwaarts van de brug aan de stuwdam van Nisramont. Onderweg stoppen we om te picknicken (eten kan meegenomen worden in afsluitbare emmers/ tonnen met draaideksel). We beëindigen deze natuurlijke daguitstap 's avonds bij het genot van een heerlijke vegetarische maaltijd in een plaatselijk restaurant. 
Over het algemeen laat de hoeveelheid water in de Ourthe een rustige afvaart toe van april tot oktober. Als het waterniveau te laag is, kan er meestal wel een afvaart gebeuren op het stuwmeer van Nisramont. Door de stuwdam van Nisramont, kan het waterniveau gegarandeerd worden en is een afvaart hier dus mogelijk.
Dit is geen gewoon stuwmeer, maar de samenvloeiing van de Oostelijke en de Westelijke Ourthe. Het is een prachtig natuurrijk traject!

Kunnen zwemmen is wel een noodzaak. De kajakverhuurder stelt reddingsvesten ter beschikking. Iedereen met een goede fysiek is van harte welkom!

Afspraak: om 7.15 u aan 't Spant, Boomsesteenweg 335 Wilrijk (parkeerplaatsen onder de viaduct). We vertrekken om 10 u met onze kajaks op de vertrekplaats Nisramont voor de Ourthe-afvaart (adres wordt aan deelnemers later meegedeeld)
Aankomst op eindpunt La Roche is voorzien rond 17 u. Daar zullen de chauffeurs terug meegaan om de wagens te gaan halen (ophaling wagens +/- 25 min)
We verplaatsen ons met eigen wagens op basis van kostendelend vervoer, dit is 7 eurocent per km, te betalen aan de chauffeur.
Meebrengen: middaglunch + drank. Extra kledij en schoenen of sandalen waarmee je in het water kan gaan. Bij warm weer zonnecrème en bij regenweer regenjasje niet vergeten!
De prijs van de kajaktocht zelf is afhankelijk van het aantal deelnemers en ligt tussen 15 à 20 euro (totale duur van de tocht is 4 tot 6 uur) . 
's Avonds eten we warm in een restaurant in Vielsalm (vegetarisch driegangenmenu:  Salade met brie en walnoten - Gevulde paprika met rösti - Dessert aan 19,50 euro p.p. Personen die bij het hoofdgerecht liever geen rösti wensen, maar liever frietjes of aardappelkroketjes,  vragen wij vriendelijk om dit bij de inschrijving te vermelden.

Wie interesse heeft, mag zich inschrijven door een mail te sturen naar Eva Suls of te bellen naar met de vermelding van het aantal personen.
Inschrijving pas geldig na storting voorschot van 15 euro per persoon op rekening BE35 9796 3996 0737 van Natuurpunt Hobokense Polder met vermelding "Kajak" en de namen van de deelnemers waarvoor je inschrijft.

Zondag 2 juni: Opruimteam Hobokense Polder

Ik ruim vrijwillig zwerfvuil en ik vind dat eco-logisch... en doodnormaal. Verbeter de wereld => begin gewoon zelf. Onder die logica start Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil opkuisacties op.

Elke eerste zondag van de maand om 14u verzamelt een groepje enthousiaste vrijwilligers aan de ingang van het natuurgebied de Hobokense Polder, gehuld in een fluohesje. Gewapend met een afvalgrijpstok en een vuilniszak gaan ze op wandel door hetr natuurgebied. Er wordt gekeuveld, gelachen, genoten van de buitenlucht en het mooie landschap. Een frisse neus halen, een stevige wandeling in de natuur. Intussen wordt door de vrijwilligers ook ijverig zwerfafval opgeruimd op het parcours : blikjes, plastiek flesjes en andere troep.
De vrijwilligers zijn lokale bewoners die zich nauw betrokken voelen bij de properheid van het mooie natuurgebied en de omgeving.

Meer info

Za 8 juni: Wandeling in de duingebieden van De Panne

Gids: Marnix Lefranc
Leiding: Ria Thys, 03/289 73 66

Foto: Chris Verwaest

Vandaag gaan we op ontdekking in de duinengebieden van De Panne. We brengen een bezoek aan het meest gekende gebied, nl. "De Westhoek". Het is het oudste natuurreservaat van Vlaanderen en met zijn 345 ha ook het grootste aaneengesloten duinengebied aan onze kust.
We hebben aandacht voor de verschillende landschaptypen: zeereep-, loop- en paraboolduinen, duingraslanden en duinpannen. De Westhoek is vooral gekend voor zijn uitzonderlijk rijke flora met soorten zoals parnassia, teer guichelheil, geel zonneroosje en verschillende soorten orchideeën.  Ook tal van vogelsoorten vinden hier een geschikte broedplaats. De nachtegaal is hier goed vertegenwoordigd met daarnaast nog soorten zoals grasmus, sprinkhaanzanger kuifleeuwerik en graszanger.
Grote delen van het gebied worden actief beheerd om de meest kwetsbare gebieden te vrijwaren.  Hierbij worden in toenemende mate grote halfwilde grazers ingezet (Shetland pony's, ezels en Schotse hooglandrunderen).
We maken een stevige strandwandeling op zoek naar schelpen en andere strandvondsten. Tot slot brengen we nog een bezoek aan twee andere natuurgebieden, nl. de Houtsaegherduinen en de Oosthoekduinen. In de Houtsaegherduinen vinden we goed ontwikkelde duingraslanden met soorten zoals geel zonneroosje en walstrobremraap. Aan de Oostdoekduinen vinden we een cultuurlandschap dat een mooie overgang maakt van duin naar polder met veel ruimte voor natuur. Kortom een zeer gevarïeerd en niet te missen programma!

Praktisch: Vertrek om 7.30 u / terug om 20 u onder; de viaduct ter hoogte van Taverne 't Spant, Boomsesteenweg 335 in Wilrijk. Picknick meebrengen. Stevige wandelschoenen.
Inschrijven verplicht: Ria Thys, 03/289 73 66. Zo kunnen we ook schikkingen treffen voor mensen die geen eigen vervoer hebben.
Onkosten: kostendelend samenrijden aan 7 eurocent per kilometer (heen en terug is ca 300 km)

Vacature: Celverantwoordelijke Boekhouding

Natuurpunt vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding op haar secretariaat te Mechelen een celverantwoordelijke boekhouding (v/m) (voltijds contract voor onbepaalde duur). Klik hier voor meer informatie.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • vr 21 juni: Natuur in de schemering

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.