Natuurpunt Hobokense Polder vzw    6 februari 2013

In deze flits:

  • Plaatsen paddenscherm aan Fort 8
  • Poll afgesloten: dank voor uw stem

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Paddenscherm Schansstraat wordt nu zaterdag geplaatst!

paddenschermHet plaatsen van een paddenscherm moest noodgedwongen door de vriesomstandigheden even uitgesteld worden. Momenteel is het echter terug warm genoeg en is de bodem niet meer bevroren.

Tijd dus om aan de slag te gaan voor onze vriendjes, de amfibieën, wakker worden en aan de trek beginnen.

Iedereen is welkom op zaterdag 9 februari om 9 uur aan de Schansstraat, aan het huis van Wendy (nr 26).
Zij zal voor soep zorgen, Danny voor de koffie en de koffiekoekjes.
Einde van de werken als alles klaar is.

Meebrengen: warme kledij, die vuil mag worden, warme laarzen en vooral heel veel goede luim om dit voorbereidend en reddend werk voor onze amfibieën te realiseren, ... Wij zorgen voor alle materialen (spades, werkhandschoenen, ...)

Info bij Danny Jonckheere (03/828 64 03). Meer info...

Hobokense Polder wint de poll

Poll

De poll is afgesloten. Dank aan al wie ons steunde met een stem en deze oproep verder hielp verspreiden. Dankzij Facebook en onze Polder.flits hebben we de balans doen keren.

Schrijf 16 maart reeds in je agenda. We organiseren samen met Opsinjoren een grote opkuisdag.

Op zaterdag 16 maart gaan Opsinjoren en 'Vreedzaam protest tegen zwerfvuil' met zoveel mogelijk mensen poetsen ter gelegenheid van Let's do it! Belgium, een nationale poetsactie waar duizenden vrijwilligers aan mee werken. Waar de organisaties precies gaan poetsen kon u mee kiezen. Hobokense Polder kwam als winnaar uit de poll.

Meer info: Welk natuurgebied kiest u?

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • 15/16 februari: Watervogeltelling
  • 16 februari: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • 20 februari: start Cursus Amfibieën  Inschrijven!

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.