Natuurpunt Hobokense Polder vzw    10 november 2012

In deze flits:

  • Dag van de Natuur: Natuurbeheer in de Hobokense Polder i.s.m. Wijkraad Polderstad
  • Cursus Legheggen
  • Brandhout te koop
  • Project "slechtvalken op 't Kiel"
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zaterdag 17 november: Dag van de Natuur in de Hobokense Polder
i.s.m. Wijkraad Polderstad


Gratis soep en broodjes voor al wie komt helpen!

Op de Dag van de Natuur willen we in Hoboken zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken bij het beheer van ons natuurgebied. Iedereen, jong of oud, man of vrouw, kan wel een werkje vinden naar maat. Dus zeker welkom !!!

Wat gaan we doen? Wilgenstruweel verwijderen en riet en ruigtekruiden maaien.

Tijdens onze werkdag zetten we de groene kikker in the picture, een soort die we in de Hobokense Polder de nodige bescherming willen bieden.

We starten om 9 uur aan de Scheldelei, tegenover Leigrachtlaan (= begin van rolstoelpad).
Er wordt gewerkt van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 u.

Tussen 12 en 13 u krijgt elke werker een lekkere gratis picknick aangeboden.
INSCHRIJVEN:Voor de picknick vragen we dat u zich via mail of telefoon meldt bij Ria Thys (03/289 73 66) ten laatste vrijdag 16 november.
Meebrengen: werkkledij, stevige schoenen of laarzen, werkhandschoenen

Zaterdag 15 december: Cursus Legheggen

Vandaag steken we de handen uit de mouwen!
vlechthegWe gaan namelijk leren hoe we een erg uitgegroeide haag kunnen "intomen" door er een legheg of vlechtheg van te maken.
Heggen en houtkanten kwamen vroeger zeer frequent voor in landbouwgebied. Heggen zorgden voor veekering (prikkeldraad bestond nog niet) en houtkanten leverden hout voor de haard en voor materiaal. Boeren waren dus zeer gemotiveerd om deze kleinschalige landschapselementen te onderhouden.

De workshop wordt gegeven door Frederik Nijman, werkzaam in het Provinciaal groendomein de Averegten als stielman en tevens 'uitbater' van de bioboerderij aldaar. Hij is reeds jarenlang actief in de groensector en bijzonder geïnteresseerd in milieuvriendelijke (en vaak traditionele) landbouwtechnieken. Maar uiteraard gaan we ook zelf aan de slag om ons dit concept eigen te maken.

Praktisch:
Samenkomst om 9.30u aan de Scheldelei - tegenover Leigrachtlaan - in Hoboken.
Einde voorzien omstreeks 12.30 u.

Inschrijven is verplicht en kan door storten van 6 euro op rek 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder. In het deelnamebedrag is een koffiekoek en een koffie of thee inbegrepen. Graag inschrijven voor 10 december.
Meebrengen: warme kledij, laarzen, stevige werkhandschoenen.

Brandhout te koop

In de Hobokense Polder zijn naast de bossen ook de waterplassen, rietkragen en grasveldjes zeer waardevol. Om deze te behouden, is het noodzakelijk de verbossing tegen te gaan. Dat levert nogal wat hout op. Kom je mee werken, dan mag je daar gratis over beschikken. De rest stellen we te koop.

Brandhout, voornamelijk wilg, is te koop aan 20 euro per stère (dit is ongeveer 1 m3). Je kan nu bestellen bij onze conservator Wim Mertens (0499 58 99 16).

brandhout

Project "slechtvalken op 't Kiel": hartelijk dank, meters en peters

Natuurpunt Hobokense Polder brengt vogelbeschermers en woningmaatschappij samen en plaatst broedkast voor slechtvalken op Kielse woontoren

Nestkast slechtvalkOnze oproep tot steun viel niet in dovemansoren. De kosten voor de constructie van de nestkast kunnen we alvast dekken. Wij danken de vele peters en meters voor hun steun. Zij mogen eerstdaags een persoonlijk schrijven verwachten.

Lees hier alles over ons nieuw project

Ook u kan nog steeds peter of meter worden. Giften blijven zeer welkom.

Indien u minimaal 40 euro schenkt aan het Slechtvalken-op-'t-Kielproject, wordt u officieel peter of meter van de slechtvalken. U kan storten op ons afdelingsfonds, waardoor uw gift van minimaal 40 euro fiscaal aftrekbaar wordt.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • We 17/18 november: Watervogeltellingen in de Hobokense Polder en langs de Schelde
  • Za 1 december: Fotoreportage Schotland en de afdelingsweekends (Voerstreek en Herten: Ardennen)
  • Za 15 december: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • Zo 16 december: Natuurgebieden in de haven van Antwerpen-Linkeroever inschrijven

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.