Natuurpunt Hobokense Polder vzw    16 oktober 2012

In deze flits:

  • Daguitstap naar Wortel Kolonie en de Halsche Beemden
  • Project "slechtvalken op 't Kiel"
  • Behaag .. Natuurlijk 2012
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zondag 21 oktober: Daguitstap naar Wortel Kolonie en de Halsche Beemden

Info: Ria Thys, 03/289 73 66

Wortel ColonieWe verkennen de prachtige omgeving van Wortel Kolonie in het noorden van de provincie Antwerpen. In de voormiddag wandelen we met een gids van Natuurpunt Markvallei, die ons de typische kenmerken van de streek zal vertellen en ons ongetwijfeld langs prachtige wandelpaden zal vergezellen.

‘s Middags eten we onze meegebrachte picknick op in het Bezoekerscentrum De Klapekster (wel een drankje ter plekke aankopen!). Het gebouw maakt deel uit van de oude landloperboerderij van de kolonie. Natuurpunt Markvallei nam al heel snel het besluit om de restauratie van dit erfgoed voor haar rekening te nemen en er een bezoekerscentrum/verenigingslokaal van te maken. In het bezoekerscentrum kan je gratis het Jan Spannenburgmuseum bezoeken.

Na de middag wandelen we, o.l.v. Luk Smets, in de natuurparel De Halsche Beemden, gelegen nabij rivier het Merkske. Natuurpunt kon hier verschillende terreintjes verwerven. Het gebied bestaat voornamelijk uit botanisch interessante hooilandjes, beekbegeleidende bosjes en natuurlijk het Merkske zelf.

Praktisch:
We vertrekken op de parking aan de Kioskplaats in Hoboken STIPT om 9 u.
Meebrengen: picknick, verrekijker, laarzen !!!!, fototoestel
Deelnameprijs: 2,50 euro (onkosten plaatselijke gids) en geld om een middagdrank aan te schaffen. Ter plekke afrekenen.

We verplaatsen ons met eigen wagens op basis van kostendelend vervoer: 0,05 euro per km te betalen aan de chauffeur.
Terug in Hoboken omstreeks18 u.

Om te weten wie graag meerijdt en wie kan chauffeuren, vragen we om je deelname te melden voor 19 oktober bij Ria Thys,
03/289 73 66

Project "slechtvalken op 't Kiel": wordt meter of peter

Natuurpunt Hobokense Polder brengt vogelbeschermers en woningmaatschappij samen en plaatst broedkast voor slechtvalken op Kielse woontoren

Nestkast slechtvalkHet projectvoorstel werd de voorbije zomer opgezet door Natuurpunt Hobokense Polder en het Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels (FIR), en werd in september voorgelegd aan de woningmaatschappij Woonhaven Antwerpen. Zopas gaf die haar officiële goedkeuring om een broedkast te plaatsen op de rode woontoren.

Lees hier alles over ons nieuw project

Natuurpunt Hobokense Polder zoekt financiële steun. Daarom doen we een beroep op onze leden en zoeken we lokale sponsors om de eerste fase van het project, de plaatsing van een nestkast, mogelijk te maken.

Uiteraard zijn alle giften hiervoor zeer welkom. Maar om dit slechtvalkenproject een extra duwtje in de rug te geven, introduceren we het slechtvalken-peter/meterschap!

Indien u minimaal 40 euro schenkt aan het Slechtvalken-op-'t-Kielproject, wordt u officieel peter of meter van de slechtvalken. U kan storten op ons afdelingsfonds, waardoor uw gift van minimaal 40 euro fiscaal aftrekbaar wordt.

Behaag .. Natuurlijk 2012

behaag 

Ook dit jaar neemt de stad Antwerpen deel aan de actie "Behaag Natuurlijk" van Natuurpunt. Info over het aanbod en bedeling en een bestelformulier kan je vinden op de website van het Ecohuis.

Alle verdere info over onze behaagactie, zoals plantbeschrijvingen, of info over de andere 26 deelnemende gemeenten vind je op onze speciale behaagsite.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • Za 27 okt: Heksentocht in de Hobokense Polder
  • Za 17 nov: Dag van de Natuur: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
    i.s.m. Wijkraad Polderstad

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.