Natuurpunt Hobokense Polder vzw    10 april 2012

In deze flits:

  • Red de berm !
  • Visarend in de Hobokense Polder
  • Vogeltrektellingen Hobokense Polder
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Help Natuurpunt Land van Reyen in haar strijd tegen verstedelijking

Red de berm

Een handig overzichtsplan met de route van de optocht en het programma op zondag 15 april kan je hier downloaden.

Meer nieuws over de berm kan je lezen in de kleurenkatern van het tijdschift de Rietvink.    

Voor meer nieuws zie verder op http://www.landvanreyen.eu/home/reddeberm/reddeberm.htm

Natuurpunt afdeling Land van Reyen en haar Mortselse kern voeren
zowel online als op papier een petitie inzake de plannen rond de R11bis.

ONDERTEKEN DE PETITIE ONLINE op
http://www.landvanreyen.eu/home/contact/contactform.htm

Visarend in de Hobokense Polder

visarend

Uitzonderlijke waarneming in ons natuurgebied: de visarend zal je niet gemakkelijk aantreffen.
Gelukkig kon Pierre Nowosad (vanop 100 m!) dit prachtig beeld maken. Zie ook op waarnemingen.be

Vogeltrektellingen Hobokense Polder

Trektelposto.l.v. Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

De vogeltrekwaarnemingen op de Scheldedijk zijn weer volop aan de gang en zullen duren tot zondag 29 april. In deze periode zal zowel tijdens de weekends als op weekdagen geteld worden indien de weersomstandigheden het toelaten, in principe wordt er waargenomen tussen 7.30 u en 12 u.

Neem eens deel aan deze trektelling en contacteer Luc.

Info en een extra Polder.blad over trektellen vind je hier.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • zo 29 april: Wandeling langs groengebieden in de omgeving van Fort 8 met aandacht voor het Masterplan
  • zo 6 mei: Dagje Tilff: Speleologie en voorjaarsbloeierswandelingen (grotbezoek is volzet, voor de wandelingen kan nog ingeschreven worden)

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.