Natuurpunt Hobokense Polder vzw    20 maart 2012

In deze flits:

  • Natuurmonitoring: ook iets voor jou ?
  • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • Vogeltrektellingen Hobokense Polder
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Natuurmonitoring: ook iets voor jou ?

Rosse woelmuisMaandag 26 maart is er een infovergadering over monitoring in de Hobokense Polder. Op de agenda staan zeker al volgende punten: broedvogelinventarisatie, vegetatie-opnames en inventarisatie van dagvlinders en libellen.

Allen die geïnteresseerd zijn om mee te werken zijn welkom. Ben je gespecialiseerd in een bepaalde groep (zwammen, amfibieën, ...) en je wil een bijdrage leveren laat het ons weten via mail Marnix Lefranc.

De infovergadering gaat door in de Extra Time, Louisalei 24 in Hoboken om 20u00. Wil je meewerken, maar je kunt niet komen naar de vergadering, geef dan ook een seintje.

Rosse woelmuis gevangen met lifetrap tijdens de cursus Zoogdieren
foto Luk Smets

Zondag 25 maart: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

natyuurbeheerInfo: Danny Jonckheere, 03/828 64 03 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Onze Polder groeit en bloeit zo welig, dat naast het woensdagnatuurbeheer door de Goudklompjes er ook maandelijks een weekenddag wordt uitgetrokken voor het natuurbeheer, vandaag voor de laatste maal voor het broedseizoen.
Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u.

We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw,... Een greep uit de uit te voeren werken voor deze zomer en het komende najaar:

  • maaien en afvoeren van maaisel
  • onderhoud wandelpaden
  • verwijderen van exoten
  • verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Afspraakplaats en -uur: Om 9 u Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container naast firma Procap. Of om 9.30 u, maar bel dan even naar Danny voor de juiste werkplek.
Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen. Danny zorgt steeds voor een lekkere koffiekoek voor elke noeste werker/werkster.

Foto Pierre Nowosad  

Vogeltrektellingen Hobokense Polder

o.l.v. Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

Na de succesrijke reeksen voorjaarstrektellingen in 2010 en 2011 plant Luc Van Schoor ook deze lente vogeltrektellingen langs de Scheldedijk aan de Hobokense Polder.

TrektelpostVoorjaarstrektellingen kennen een ander verloop en met deels andere vogelsoorten dan in het najaar.
Ze is korter van duur en meestal sterk gebonden aan gunstige weersomstandigheden. Op mooie dagen kunnen er plots heel wat overtrekkers waargenomen worden op weg naar hun noordelijke broedplaatsen. Daarbij horen niet alleen typische zangvogels als gele kwikstaart en allerlei piepers maar ook regenwulp, purperreiger en aardig wat roofvogels als boomvalk, kiekendieven, wouwen, tot zelfs visarend.

Stof genoeg dus voor een boeiende kennismaking met de voorjaarstrek in eigen omgeving !

Zoals gewoonlijk situeert de trektelpost zich op de Scheldedijk langs de Hobokense Polder, verlengde van Petroleumkaai (parking)

De tellingen beginnen op Paaszondag 8 april. Wordt het vogels of paaseitjes tellen? De tellingen eindigen op zondag 29 april. In deze periode zal zowel tijdens de weekends als op weekdagen geteld worden indien de weersomstandigheden het toelaten.
In principe wordt er waargenomen tussen 7.30 u en 12 u, maar uitzonderingen kunnen de regel bevestigen.

Luc doet een oproep tot alle vogelliefhebbers, van leek tot kenners, om met ieders inbreng van deze lentetrektellingen een succes te maken !

Info en een extra Polder.blad over trektellen vind je hier.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • zo 29 april: Wandeling langs groengebieden in de omgeving van Fort 8 met aandacht voor het Masterplan
  • zo 6 mei: Dagje Tilff: Speleologie en voorjaarsbloeierswandeling

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.