Natuurpunt Hobokense Polder vzw    8 januari 2012

In deze flits:

 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Vacatures voor vrijwilligers
 • Extra (elektronisch) Polder.blad over Trektellen
 • Leden werven leden: laatste week
 • Fototentoonstelling met digirama's (FFFS)
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Za 14 januari: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03 of Wim Mertens, 03/216 93 62

Onze Polder groeit en bloeit zo welig, dat naast het woensdagnatuurbeheer door de Goudklompjes er ook maandelijks een weekenddag wordt uitgetrokken voor het natuurbeheer.
Er wordt gewerkt van 9 u tot 13 u.

We kunnen ieders hulp gebruiken om het natuurbeheer uit te voeren: jong en oud, man en vrouw,... Een greep uit de uit te voeren werken voor deze zomer en het komende najaar:

 • maaien en afvoeren van maaisel
 • onderhoud wandelpaden
 • verwijderen van exoten
 • verwijderen van sluikstort

Vele handen maken het werk lichter en geven ook een fijne sfeer. Dus welkom.

Afspraakplaats en -uur: Om 9 u Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container naast firma Procap. Of om 9.30 u, maar bel dan even naar Danny voor de juiste werkplek.
Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen. Danny zorgt steeds voor een lekkere koffiekoek voor elke noeste werker/werkster.

Vacatures voor vrijwilligers

Natuurpunt Hobokense Polder wordt steeds meer bevraagd voor allerlei engagementen, gaande van geleide natuurwandelingen tot een advies voor stad of district. Steeds komt veel werk op de schouders van dezelfde mensen terecht. Daarom zijn we op zoek naar vers bloed om kleine en soms grotere taken over te nemen.

Op onze website worden verschillende "vacatures" voor vrijwilligers omschreven: medewerker aan onze beleidswerkgroep, natuurgids voor klassen en volwassenen, peter of meter voor onze wandelpaden, leverancier voor onze verkoopproducten, natuurmonitoring,... Eenvoudige en moeilijkere taken. Ga de uitdaging aan en word een pluspunt voor de natuur!

Extra (elektronisch) Polder.blad over Trektellen

Polder.blad 
In Polderblad januari 2012, dat onze leden pas in hun brievenbus kregen, geeft Luc Van Schoor je de resultaten van de trektellingen van het voorbije jaar. Het is een gevarieerd artikel dat voor een breder publiek is bedoeld. Daarom heeft Ria Thys er zoals vorige keer naast wat foto's ook wat luchtigere anekdotes aan toegevoegd.

De ruimte in Polderblad ontbrak echter om ook het dag aan dag overzicht op te nemen van zowel voor- als najaartrektellingen. Maar geen nood! Luk Smets goot alles in een extra themanummer over trektellen.

Het is een knap en overzichtelijk online nummer geworden, waarvoor Luk meer dan een pluim verdient. Bekijk en oordeel zelf maar...
http://www.hobokensepolder.be/waarnemingen/trektellen.html

Luc Van Schoor

Leden werven leden: laatste week

ijsbeerBijna 90.000 gezinnen zijn vandaag al lid van Natuurpunt. Dat is ontzettend belangrijk, want hoe meer leden we hebben, hoe meer natuur we kunnen beschermen. En dat is vandaag broodnodig!

Heb jij ook nog een buurman, nichtje, collega of kennis die net als jij geeft om de natuur, die ook achter natuurbescherming staat en die nog geen lid is van Natuurpunt? Overtuig hen nu! Op die manier help je Natuurpunt groeien en maak je zelf kans op een prachtige prijs zoals een reis naar Spitsbergen of een prachtige verrekijker.

Sluit je nieuwe leden vóór 15 januari aan!

Fototentoonstelling met digirama's (FFFS)

In december 1987 werd door enkele natuurliefhebbers de Fauna Flora Fotoclub opgericht. In 2012 viert Fauna Flora Fotoclub Schoten haar 25-jarig bestaan. In dit jubileumjaar tonen de actieve leden u tijdens het laatste weekend van januari een kijk op en in de natuur, zoals je die nooit voorheen zag. Vogels, insecten, bloemen, landschappen, ... je kan het zo gek niet bedenken of elk stukje natuur wordt prachtig in beeld gebracht en getoond aan het grote publiek. Exotische natuur van de andere kant van de wereld, maar ook natuur van heel dichtbij. Er zal werk te zien zijn van alle actieve leden.

Iedereen is van harte welkom om samen met ons van de pracht van de natuur te komen genieten!

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • Weekend 14/15 januari: Watervogeltellingen in de Hobokense Polder en langs de Schelde
 • Di 17 januari: Open bestuursvergadering in Zaal Moretus
 • Zo 5 februari: Plaatsen van paddenschermen in de Schansstraat
 • Za 11 februari: Gezellig samenzijn en algemene vergadering van onze vzw

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.
  André Van Langenhove, 03/288.00.81
  Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75
Voor natuurbeheer met schoolklassen:
  Roger Desmedt, 03/237.97.47

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.