Natuurpunt Hobokense Polder vzw    26 september 2011

In deze flits:

  • Uitstap naar Burgers' Zoo
  • Teken de petitie "Red Wolvenberg"
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zaterdag 1 oktober: Burgers’ Zoo in Arnhem

Burgers" ZooNatuurpunt naar een dierentuin ?? Lijkt misschien wat onnatuurlijk. Maar Burgers' Zoo toont ons de natuur in ecosferen, waarin de dieren zo natuurlijk mogelijk kunnen bewegen: woestijn, regenwoud, oceaan, mangrove, ... Klik hier voor meer info

Deze uitstap is een samenwerking van Natuurpunt Hobokense Polder en Natuurpunt Aartselaar. Ideaal met kinderen of kleinkinderen.

Vertrek: om 8 u op de parking van Zwembad Sorghvliedt in Hoboken.
Meenemen: wandelschoenen, verrekijker, picknick (mag opgegeten worden in restaurant van het park, drank wel aan te kopen)
We voorzien 's avonds een stop in een baanrestaurant voor een warme maaltijd (niet inbegrepen in de deelnemingsprijs)
Terug in Hoboken omstreeks 20.15u.
Prijs: 33 euro p/p (inkom en busreis) - 20 euro voor een kind jonger dan 15 jaar.
Voorinschrijven verplicht. Wie meewil, stort deelnameprijs op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder met de vermelding "Burgers' Zoo" en belt of mailt even naar Danny Jonckheere, 0478/33 24 27.

PS Er is ook een opstapplaats in Aartselaar aan het Cultureel Centrum om 7u40.

Teken de petitie "Red Wolvenberg"

District Berchem roept op tot protest tegen verkoop Wolvenberg
en start een petitie

WolvenbergDe 'Wolvenberg', een stukje uniek natuurgebied binnen de ring van de stad Antwerpen, is een deel van een dertig ha groot groen gebied rond de ring te Berchem inclusief het de Villegaspark. Al deze gronden zijn nog steeds eigendom van de federale overheid. Dit vormt het leeuwendeel aan schaarse groene ruimte van het district Berchem. Berchem telt na Borgerhout het minst openbaar groen van de ganse stad. Daarom is behoud van al deze natuur, parken, speel- en volkstuinen (zelfs het ringfietspad) van cruciaal belang voor de leefbaarheid van het district Berchem.

Vandaag stelt de federale overheid het natuurgebied Wolvenberg openbaar te koop, wie weet morgen de rest. Zo kan al dit groen terecht komen in privé handen en dreigen we dus dit alles te verliezen. Daarom roepen wij de federale regering op om deze verkoop te staken en tot een vergelijk te komen met de stad Antwerpen over de overdracht van al deze gronden. Zo kan Natuurpunt en het district Berchem verder met het beheer van deze gronden als belangrijke openbare-, groene en recreatieve long in het hart van ons district.

Onderteken de petitie hier                     Meer info over het natuurgebied

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • alle dagen vanaf 24 september: Trektellen langs de Scheldedijk
  • zondag 9 oktober: Paddenstoelenwandeling in de Hobokense Polder
  • zondag 9 oktober: Natuurbeheer

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.