Natuurpunt Hobokense Polder vzw    29 april 2011

In deze flits:

 • Nachtwandeling: Zoogdieren in Hobokense Polder
 • Vroegochtendwandeling met aansluitend een openluchtontbijt
 • Vogeltrektellingen Hobokense Polder
 • Cursus Orchideeën te Aartselaar
 • Natuurpunt plant 150.000 bomen...
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Zaterdag 14 mei: Nachtwandeling: Zoogdieren in Hobokense Polder

Doelpubliek: 25 tot 45-jarige natuurliefhebbers !

Leiding: Johan Baetens en Eva Suls

vleermuisDit is de eerste activiteit, georganiseerd door Natuurpunt Antwerpen Jong, waarbij we trachten om ook meer mensen tussen de 25 en 45 actief te betrekken (zie ook hier).

Op deze nachtelijke uitstap worden door Ben Van der Wijden en Sven Verkem van de Zoogdierenwerkgroep/Vleermuizenwerkgroep verschillende technieken gedemonstreerd om het nachtelijk leven van zoogdieren te ontmaskeren.
Daar komt heel wat high-tech bij kijken zoals bat-detectors, nachtkijkers, lifetraps, fotovallen en dergelijke meer.
Het belooft in ieder geval een boeiende avond te worden.

Praktisch: voorinschrijving is noodzakelijk omdat de activiteit bij slecht weer zal worden afgeblazen. Dit kan op natuurpuntjong.antwerpen@hotmail.be. Jammer genoeg moeten we het aantal deelnemers ook beperken (max. 20) om het voor de gidsen werkbaar te houden. Bij goede weersomstandigheden verzamelen we om 21.30 u aan de parking op het einde van de Scheldelei, Hoboken Polderstad.
Meebrengen: goede wandelschoenen, warme waterdichte kledij en zaklamp

Zondag 15 mei: Vroegochtendwandeling met aansluitend een openluchtontbijt

Gidsen: Danny Jonckheere 03/828 64 03 en Wim Mertens 03/216 93 62
Ontbijtinfo: Jeannine Nielandt, 03/887 85 65 en Sylvia Van den Broeck, 0474/25 22 27

ontbijtDeze vroegochtendwandeling is een klassieker en blijft telkens een zeer leuke trip in onze Polder.

Zien hoe nevel en mist optrekken, horen hoe de vogels ontwaken en hun eerste liedjes fluiten. En misschien kunnen we al de eerste zomervogels waarnemen, die een plekje aan het zoeken zijn om te gaan broeden. Dit moet je echt eens gedaan hebben.
En maak ook kennis met onze kleinste telg, het Gallowaystiertje dat op 8 maart geboren is in de Polder.

En al voor de vierde keer koppelen we aan deze wandeling iets extra’s. Van wandelen krijg je immers honger. Vandaar dat we je een volwaardig ontbijt aanbieden in de natuur!

Tijdens het ontbijt zal onze conservator Wim Mertens ook de naam van ons pasgeboren kalf bekend maken ! We kregen tientallen voorstellen binnen!

Praktisch: afspraak om 6 u aan het station van Hoboken Polder. Einde ontbijt voorzien omstreeks 10 u.
Inschrijven noodzakelijk voor 11 mei! Voor het ontbijt betaal je 4 euro per persoon en 2 euro voor kinderen tussen 4 en 14 jaar.
Stort je deelnamebedrag voor 11 mei op rek. 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder met als mededeling "ontbijt Hobokense Polder" en het aantal personen.
Meebrengen: laarzen, verrekijker, vogelgids.

Vogeltrektellingen Hobokense Polder

bruine kiekendiefO.l.v. Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

Al is de voorjaarstrek niet zo spectaculair wat aantallen betreft, er worden toch steeds leuke zeldzaamheden opgemerkt: lepelaar, purperreiger, kluut, zwarte en rode wouw, bruine en blauwe kiekendief, visarend, smelleken, boomvalk, slechtvalk, kemphaan, beflijster, braamsluiper, ... Via deze link vind je op trektellen.nl alle resultaten.

Zoals gewoonlijk situeert de trektelpost zich op de Scheldedijk langs de Hobokense Polder, verlengde van Petroleumkaai (parking).

De tellingen gaan nog door tot zondag 15 mei. In deze periode zal zowel tijdens de weekends als op weekdagen geteld worden indien de weersomstandigheden het toelaten. In principe wordt er waargenomen tussen 7.30 u en 12 u, maar uitzonderingen kunnen de regel bevestigen.

Luc doet een oproep tot alle vogelliefhebbers, van leek tot kenners, om met ieders inbreng van deze lentetrektellingen een succes te maken!

Cursus orchideeën te Aartselaar

Bij onze collega's van Natuurpunt AartselaarBijenorchis

Als men het heeft over orchideeën wordt nogal eens gedacht aan tropische planten of aan de orchideeën in de bloemenzaak
die in alle mogelijke kleuren en vormen worden aangeboden. Iets minder gekend is het feit dat er in ons land ook een 40-tal orchideeën in de vrije natuur voorkomen. De bloemen zijn meestal minder opvallend doch in schoonheid moeten ze zeker niet onderdoen. Het vraagt alleen wat meer tijd en geduld om ze te ontdekken.
Men treft ze aan in diverse biotopen zoals graslanden, wegbermen, duinvalleien, bosranden en zelfs in bossen. Het zijn planten die erg gespecialiseerd zijn om te overleven op de plaats waar ze groeien. Hiermee vormen ze een goede graadmeter
om de ecologische waarde van het gebied waar ze voorkomen te evalueren. Voor bestuiving maken orchideeën gebruik van allerlei truken om insecten te verleiden en zelfs te bedriegen! In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan al deze aspecten die de studie van orchideeën zo boeiend maakt, alsook aan de herkenning van de verschillende soorten. Tijdens een daguitstap gaan we op zoek naar orchideeën in het veld.

Praktisch:
De cursus bestaat uit 2 theorielessen en 1 daguitstap.

 • Theorie: donderdag 19 mei en 26 mei van 19.30 u tot 22.30 u in Zaal Laïs in het Parochiaal Centrum "Wolffaertshof", Baron Van Ertbornstraat 7 in Aartselaar.
 • Praktijk: zaterdag 28 mei: daguitstap naar de streek van de Viroin (omgeving Nismes). We rijden kostendelend (0,05 euro/km) en nemen picknick mee. Vertrek in Aartselaar omstreeks 7.30 u. Terug omstreeks 19.30 u.

Lesgever en gids praktijkles: Marnix Lefranc

De cursus wordt georganiseerd door Natuurpunt Aartselaar met ondersteuning van Natuurpunt Educatie. Er kunnen 25 cursisten deelnemen.
Inschrijven verplicht bij Ria Thys, 03/289 73 66
De deelnameprijs bedraagt voor leden van Natuurpunt 18 euro en voor niet-leden 24 euro. In deze prijs is inbegrepen: lesgeld, 1 drankje tijdens de theorielessen en een lijvige syllabus. De vervoerskosten van de daguitstap dienen apart betaald te worden op de dag zelf: ca. 15 euro.
Het juiste bedrag met vermelding van "Cursus orchideeën" en naam en tel. nr. en/of mail dient gestort te worden op rekening
979-9767548-41 van Natuurpunt Aartselaar.

Natuurpunt plant 150.000 bomen...

Plant een boom

Bossen zijn belangrijk voor de mens, de natuur en het klimaat. Daarom wil Natuurpunt 150.000 bomen planten tijdens het Internationaal Jaar van de Bossen 2011.
Natuurpunt plantte de eerste bomen op 28 april in het toekomstige stadsbos van Ninove.
Door een uitgekiende keuze van boomsoorten zal een gevarieerd bos ontstaan waar inheemse planten en dieren zich thuis voelen en waar ook wandelaars en fietsers volop van kunnen genieten. Deze bossen zijn zeldzaam geworden in Vlaanderen en daar wil Natuurpunt iets aan doen!
Ook jij kan enkele bomen schenken.
Lees de oproep van Willy Ibens.

Komende activiteiten

 

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • Wo 18 mei: Knutselen van insectentorens en een bijenhotel
 • Wo 18 mei: Bestuursvergadering (iedereen welkom)
 • Vr 27 mei: Natuur in de schemering
 • Zo 29 mei: Dag van het Park

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.