Natuurpunt Hobokense Polder vzw    13 april 2011

In deze flits:

  • Wie geeft een leuke naam aan ons Gallowaykalfje ?
  • Vogeltrektellingen Hobokense Polder
  • Scheldehappening: halvedagfietstocht
  • Leestip:"Dieren in nesten in je tuin"
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Wie geeft een leuke naam aan ons Gallowaykalfje ?

kalfWe kregen al meer dan 20 naamvoorstellen voor ons nieuw stiertje, dat op 8 maart in de Hobokense Polder werd geboren.

Maar misschien heb jij nog een leuke inval. Ken jij een leuke naam voor het halfbroertje van Flora? Meld die naam voor 10 mei aan onze
conservator Wim Mertens, 0499/58 99 16.

Tijdens het ontbijt na de vroegochtendwandeling op zondag 15 mei wordt de naam bekend gemaakt. Werd jouw naam gekozen? Dan krijg je van ons een leuke prijs.

 

Ons voorlopig naamloos stiertje - Foto André Van Langenhove  

Vogeltrektellingen Hobokense Polder

O.l.v. Luc Van Schoor, 0494/33 63 09

Rode wouwNa de succesrijke reeks voorjaarstrektellingen in 2010 plant Luc Van Schoor ook deze lente vogeltrektellingen langs de Scheldedijk aan de Hobokense Polder.
Dit initiatief kwam vorig jaar tot stand op aanraden van de vogelwaarnemers van de nabije trektelpost Kruibeekse Polder. Voorjaarstrektellingen kennen een ander verloop en met deels andere vogelsoorten dan in het najaar. Ze zijn korter van duur en meestal sterk gebonden aan gunstige weersomstandigheden. Op mooie dagen kunnen er plots heel wat overtrekkers waargenomen worden op weg naar hun noordelijke broedplaatsen. Daarbij horen niet alleen typische zangvogels als gele kwikstaart en allerlei piepers maar ook regenwulp, purperreiger en aardig wat roofvogels als boomvalk, kiekendieven, wouwen, tot zelfs visarend. Stof genoeg dus voor een boeiende kennismaking met de voorjaarstrek in eigen omgeving !

Zoals gewoonlijk situeert de trektelpost zich op de Scheldedijk langs de Hobokense Polder, verlengde van Petroleumkaai (parking).

De tellingen beginnen op zaterdag 16 april en eindigen op zondag 15 mei. In deze periode zal zowel tijdens de weekends als op weekdagen geteld worden indien de weersomstandigheden het toelaten. In principe wordt er waargenomen tussen 7.30 u en 12 u, maar uitzonderingen kunnen de regel bevestigen.

Luc doet een oproep tot alle vogelliefhebbers, van leek tot kenners, om met ieders inbreng van deze lentetrektellingen een succes te maken !

Paasmaandag 25 april: Scheldehappening: halvedagfietstocht

Leiding: Luk en Ria Smets-Thys, 03/289 73 66

ScheldeVandaag is het de tweede editie van de Scheldehappening, waar verschillende gemeenten, toeristische instanties en ook Natuurpunt hun medewerking aan verlenen. Het hoofdaccent ligt vooral in Rupelmonde/Schelle/Temse/Boom/Hamme/Hemiksem.

Met Natuurpunt Hobokense Polder gaan we al fietsend de natuurpracht van de Schelde en het Scheldeland beleven.

Praktisch: Vertrek per fiets om 13.30 u aan kruispunt Sint-Bernardsesteenweg/Moerelei te Hoboken. We fietsen langs de abdij van Hemiksem en zo verder naar Schelle. Na een korte babbel met onze vrienden van Natuurpunt Rupelstreek, nemen we de overzet naar het Noordelijk Eiland (korte stop voor vogelobservatie) en verder naar de Notelaer.
Na een frisse pint springen we weer de fiets op en rijden langs rustige wegen terug naar Hoboken.

Einde omstreeks 17.30 u.
Meebrengen: fiets, verrekijker, hopelijk overbodige regenkledij.

Leestip:"Dieren in nesten in je tuin"

BijenhotelNa de rubriek Dieren in nesten Bouwt is er nu ook het waanzinnig interessante boek 'Dieren in nesten in je tuin' (Borgerhoff en Lamberigts). Dit praktische handboek helpt je om dieren zoals de bij, de egel, de vlinder, de huismus of de vleermuis te helpen in je eigen tuin. Ook te koop in de Natuur.winkel (prijs: € 20 - leden betalen € 18). Men zegge het voort! Kijkers bouwen massaal voor Dieren in nesten...in je tuin www.natuurpunt.be

 

Bijenhotel - foto Rosette De Roeck  

Komende activiteiten

 

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • Za 14 mei: Nachtwandeling: Zoogdieren in Hobokense Polder
  • Zo 15 mei: Vroegochtendwandeling met aansluitend een openluchtontbijt.
  • Wo 18 mei: Knutselen van insectentorens en een bijenhotel

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.