Natuurpunt Hobokense Polder vzw    25 maart 2011

In deze flits:

  • Geboorte van een Gallowaykalfje
  • Dieren in nesten bouwt!
  • Gemeenten willen samenleven met de vos
  • Steun de natuur, koop je bomenpakket
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Geboorte van een Gallowaykalfje

kalfDinsdag 8 maart was een heuglijke dag in de annalen van onze afdeling. André Van Langenhove zag op zijn ochtendlijke rondgang in de Polder dat er 's nachts een klein kalfje geboren was. Ditmaal een stiertje. Wil je het dier bewonderen, neem dan zeker eens deel aan één of meerdere van onze talloze wandelingen die we de komende maanden aanbieden. Je kan dan ook merken dat Flora - intussen al 11 maanden jong - al een flink uit de kluiten gewassen koe geworden is.

Wie geeft een leuke naam ?
Onze boreling heeft nog geen naam. Ken jij een leuke naam voor het halfbroertje van Flora? Meld die naam voor 10 mei aan onze
conservator Wim Mertens, 0499/58 99 16.
Tijdens het ontbijt na de vroegochtendwandeling op zondag 15 mei wordt de naam bekend gemaakt. Werd jouw naam gekozen? Dan krijg je van ons een leuke prijs.

Dieren in nesten bouwt!

Chris 
In samenwerking met het tv één-programma 'Dieren in Nesten' maakt Natuurpunt je wegwijs tussen de bedreigde diersoorten in Vlaanderen. Ontdek wat jij kan doen voor deze soorten!

Momenteel is Dieren in Nesten terug met een gloednieuwe reeks. Dertien weken lang trakteert Chris Dusauchoit je op informatieve, spannende en aangrijpende dierenverhalen uit binnen- en buitenland.

Dit voorjaar pakt Dieren in nesten (één) uit met een nieuwe interactieve rubriek: Dieren in nesten Bouwt! Samen met de kijkers bouwt presentator Chris Dusauchoit een nieuw natuurgebied voor onze inheemse dieren in nood. Dat is nodig, want of het nu over de bij, de egel of de huismus gaat, ze kunnen onze hulp allen goed gebruiken.

Meer info op de website van Natuurpunt

Gemeenten willen samenleven met de vos

vos 
Natuurpunt maakte van de persaandacht rond de vos dankbaar gebruik om (nogmaals) de Vlaamse gemeenten op te roepen om te kiezen voor een preventieve aanpak en hun inwoners aan te sporen om kippen en ander pluimvee te beschermen door een goed afgesloten (nacht-) hok te voorzien.

Met succes, al meer dan 100 Vlaamse gemeenten gaven aan dat zij willen inzetten op deze preventieve aanpak. De gemeente Rumst heeft zelfs een subsidiereglement opgesteld voor het vosvrij inrichten van een kippenren.

Opvallend is ook dat heel wat landelijke gemeenten aangeven dat zij amper meldingen krijgen van vossen. Natuurpunt vraagt zich dan ook af of de Vlaamse gemeenten niet eerder nood hebben aan een goede preventiecampagne, eerder dan de éénzijdige bestrijdingsvoorstellen van de minister.

Lees meer en download de brochure 'Slimmer dan de vos' op www.natuurpunt.be/vos.  

Steun de natuur, koop je bomenpakket

Plant een boom 
2011 is het Internationaal Jaar van de Bossen, en dat is nodig, want wereldwijd gaan bossen er sterk op achteruit. Ook in Vlaanderen vermindert nog steeds zowel de oppervlakte als de kwaliteit van de bossen.

Natuurpunt werkt daarom mee aan het creëren van meer hoogwaardig bos in Vlaanderen! Vanaf maart 2011 gaan we met de campagne 'Bos voor Iedereen' actief op zoek naar bedrijven en leden die ons willen steunen voor de aankoop en het bebossen van gronden.

Wil jij samen met Natuurpunt bomen planten, dan kan je een bomenpakket kopen.  Met 4 euro planten wij 1 boom. Vanaf een gift van 40 euro ontvang je automatisch een fiscaal attest. Bovendien word je ook uitgenodigd om je boom of bomen zelf te planten!

Lees hoe jij het verschil kan maken op www.bosvooriedereen.be

Komende activiteiten

 

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • vanaf 16 april:Vogeltrektellingen Hobokense Polder
  • Paasmaandag 25 april:Scheldehappening: halvedagfietstocht

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke dinsdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.