Natuurpunt Hobokense Polder vzw    2 februari 2011

In deze flits:

  • Kom naar onze ledenavond
  • Vogels voeren en beloeren: groot telweekend !
  • Steenmartervondst
  • Brandhout te koop
  • Infomoment Hollebeek
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.

Facebook Hobokense Polder Volg ons op Facebook!

Za 5 feb: Kom naar onze ledenavond

Het jaar in woord en beeld en een ontspannende kwis !!!

Gezellig samenzijn en algemene vergadering van onze vzw

LAVOp 5 februari houden we onze jaarlijkse ledenbijeenkomst met algemene vergadering van onze vzw. Uiteraard zijn er wat verplichte nummertjes zoals de jaarrekening en begroting. Maar dank zij moderne technieken maken we er een mooie voorstelling van. Het jaaroverzicht 2010 zal u gepresenteerd worden in de vorm van een becommentarieerde (computer)diashow.
We willen ook ons bestuur versterken !!! Ben je kandidaat bestuurslid, geef dan je naam door aan de voorzitter of de penningmeester.
Na het jaaroverzicht en een korte blik op onze planning voor 2011, staan onze voorzitter Danny en zijn vrouwke Ann klaar met een gezellige kwis.
Traditioneel zorgt onze trouwe kookploeg voor hapjes en drankjes. Waarvoor nu reeds onze dank.

Praktisch: 20 u in Zaal Moretus, Berkenrodelaan, Hoboken.
Inkom en hapjes gratis.
Klik hier voor info over de korte algemene vergadering.

Weekend 5 en 6 feb: Vogels voeren en beloeren: groot telweekend !

's Winters geraken vogels moeilijk aan voedsel. Dan hebben ze juist extra veel energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Insecten zijn grotendeels verdwenen en bessen vaak al op. Regen en sneeuw maken het de zaadeters moeilijk om bij hun voedsel te komen.

Het bijvoederen van vogels in de winter is bij veel mensen dan ook een populaire bezigheid. Niet alleen help je de vogels om barre tijden door te komen, je krijgt er een schitterend schouwspel voor terug! Vogels die vaak verscholen blijven of in een flits voorbij vliegen, laten zich nu gemakkelijk bekijken. Als dat geen win-win situatie is...

Natuurpunt organiseert al enkele jaren een telweekend om aan de weet te komen welke vogels er zoal in de Vlaamse tuinen voorkomen. Bij je Natuur.blad kreeg je een prachtige folder met alle informatie om deel te nemen. Doen!
Geef je resultaten door aan Natuurpunt.

Steenmartervondst

Dode steenmarterAndré Van Langenhove vond op 15 januari een dode steenmarter in het begrazingsraster in de Hobokense Polder. De steenmarter wordt de laatste jaren meer en meer opgemerkt in ons natuurgebied.

De steenmarter werd afgegeven voor verder zoogdierenonderzoek van het Inbo te Geeraardsbergen. Misschien kan men ons de doodsoorzaak meedelen.

Brandhout te koop

In de Hobokense Polder zijn naast de bossen ook de waterplassen, rietkragen en grasveldjes zeer waardevol. Om deze te behouden, is het noodzakelijk de verbossing tegen te gaan. Dat levert nogal wat hout op. Kom je mee werken, dan mag je daar gratis over beschikken. De rest stellen we te koop.

Brandhout is te koop aan 15 euro per stère (dit is ongeveer 1 m3), voornamelijk wilg. Je kan bestellen bij onze conservator Wim Mertens (03 216.93.62). Kom je bestelling afhalen op zaterdag 12 maart tussen 13 en 14 u achter bedrijf Procap, Schroeilaan 15, Hoboken.

Infomoment Hollebeek

Hollebeek 

De stad Antwerpen wil de Hollebeekvallei opwaarderen. Daarom organiseert het stedelijk wijkoverleg een infomoment. Daar kan u het schetsontwerp bekijken.

Info: 19/2/2011 van 13 tot 16u, Sokah TTC, Albert Einsteinlaan 50, tel 03-338 30 16

Natuurpunt volgt dit dossier op de voet. Enerzijds wil de stad de vallei opwaarderen, anderzijds is het voornaamste eikenbosje bedreigd door verkavelingsplannen. Kom naar het infomoment en laat met ons je stem horen.

Komende activiteiten

 

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • we 12-13 feb: Watervogeltellingen
  • zo 13 feb: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • ma 21 feb: Start cursus Vogelzang in het bos - inschrijven!

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke dinsdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.