Natuurpunt Hobokense Polder vzw    16 november 2010

In deze flits:

  • Natuurwandeling langs de Hollebeek
  • Slikken van de Heen en de Dintelse Gorzen
  • Uitnodiging informatievergadering rond Petroleum Zuid
  • Natuur.kalender 2011 en wenskaarten
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Zo 28 november: Natuurwandeling langs de Hollebeek

Van bron tot “monding” langs de grens van Hoboken en Wilrijk

Wim MertensGids: Wim Mertens, 03/216 93 62

We wandelen van de grens Hoboken – Hemiksem tot aan de Zwaantjes (het kruispunt Sint-Bernardsesteenweg - Antwerpse steenweg - De Bruynlaan).
De totaal te wandelen afstand bedraagt ca. 6 km, vnl. over verharde wegen, maar bij slecht weer toch best waterdicht schoeisel. Er is vervoer voorzien terug naar het vertrekpunt.
Deze wandeling kadert eveneens in het programma van KVNS (= Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon)

Praktisch: afspraak aan het kruispunt Sint-Bernardsesteenweg - Moerelei (grens Hoboken - Hemiksem) om 13.30 u. Einde voorzien rond 17.30 u
Deelnamekosten: gratis voor Natuurpuntleden en KVNS-leden; 3 euro voor de niet-leden (dit is de prijs van een kennismakingslidmaatschap KVNS)

Zo 5 december: Slikken van de Heen en de Dintelse Gorzen

Gids: Luk Smets
Info: Ria Thys, 03/289 73 66

Driemaal is scheepsrecht!
Dintelse GorzenIn december 2009 planden we reeds een uitstap naar de Dintelse Gorzen. Het is toen niet kunnen doorgaan omwille van felle sneeuwval. En in juni hebben we het opnieuw op de agenda gezet, maar door de verkiezingen hebben we ook die dag moeten annuleren. Maar vermits het zo’n prachtig gebied is, plaatsen we deze tocht nu opnieuw op onze agenda.

In de voormiddag bezoeken we de Slikken van de Heen.
Het gebied is een complex van ontzilte schorren met aangrenzende voormalige slikken en zandplaten. Het heeft zijn huidige hoedanigheid gekregen nadat in 1987 de Philipsdam was aangelegd. Het gebied is nog steeds sterk in ontwikkeling. Het bestaat uit een parkachtig landschap, waarin bosschages en open gedeelten elkaar afwisselen. De variatie wordt bevorderd door de grote kudde Schotse hooglanders die het gebied begraast. Het gebied is in de zomer rijk aan broedvogels. Bruine kiekendief, roodborsttapuit, blauwborst en paapje broeden er, evenals ransuil en roerdomp. Maar op dit moment zullen we allicht veel overwinteraars te zien krijgen.

Na de picknick in een gezellig plaatselijk cafeetje ontdekken we de Dintelse Gorzen.
De Dintelse Gorzen liggen naast de Slikken van de Heen aan het Krammer Volkerak tussen Brabant en Goeree-Overflakkee. Dit buitendijkse natuurgebied is eveneens na de afsluiting van de Philipsdam drooggevallen. Eb en vloed verdwenen, maar er is nieuwe, unieke natuur voor teruggekomen. De veelzijdige begroeiing is een gevolg van een afwisselende zoete en zilte bodem. Hoewel veel zout is uitgespoeld, groeit in de lage slikken nog zoutminnende zeekraal en lamsoor. De vroegere schorren zijn begroeid met wilgen, vlier en duinriet. We zien hopelijk de lepelaar en de grote zilverreiger zoeken in ondiep water naar voedsel. Blauwe kiekendief en buizerd jagen boven de vlakte. Bij voldoende tijd maken we zeker nog een stop in de buurt van het Markiezaatmeer.

Praktisch: we vertrekken om 9 u stipt op de Kioskplaats in Hoboken (kostendelend samenrijden aan 0,05 euro km).
Terug in Hoboken omstreeks 18 u.
Wandelafstand: vm en nm: telkens ca 4 km. Meebrengen: picknick, laarzen of waterdichte stevige wandelschoenen, warme regenbestendige kledij, verrekijker.
Inschrijven! Om vervoer voor iedereen mogelijk te maken, vragen we u om even uw deelname aan te kondigen.
Bel of mail ten laatste 3 december naar Ria Thys.

Uitnodiging informatievergadering rond Petroleum Zuid

Ons voorstelOp 9 december organiseert de stad Antwerpen een informatievergadering over Investeringszone Petroleum Zuid.
Klik hier om de uitnodiging te downloaden
.
De stad vraagt op voorhand in te schrijven.

Lees ook ons dossier over het behoud van groenwaarden in Petroleum Zuid.

Bekijk ook onze film over Petroleum Zuid

Natuur.kalender 2011 en wenskaarten

Natuur.kalender

Ook dit jaar kan je een mooie Natuur.kalender bekomen met prachtige foto's van bekende natuurfotografen. Prijs 8,50 euro.

Nieuw zijn wenskaarten met foto's uit de Natuur.kalender. Ze worden verkocht in sets van 5 stuks met omslag aan 5 euro. Zij bevatten geen jaartal, dus kan je ze een jaar later ook nog verzenden.

Meer info op onze website. Je kan er ook de kalender al eens "doorbladeren".

Komende activiteiten

 

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • we 18/19 december: Watervogeltelling
  • zo 19 december: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • zo 19 december: Knoppenwandeling in de Hobokense Polder

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.