Natuurpunt Hobokense Polder vzw    16 november 2010

In deze flits:

  • Dag van de Natuur
  • Natuur.kalender 2011 en wenskaarten
  • Trektellingen langs de Schelde
  • Waarnemingen: witkopstaartmees
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

zo 21 november: Dag van de Natuur

Van 9 u tot 15 u: Natuurbeheer met gratis picknick in de Hobokense Polder
Van 14 u tot 17 u: Natuurwandeling in de Hobokense Polder
Alle geïnteresseerden welkom!

1. NATUURBEHEER met GRATIS PICKNICK!

Dit weekend wordt in tientallen natuurgebieden in Vlaanderen aan natuurbeheer gedaan. Het is immers DAG VAN DE NATUUR.
Op die dag willen we in Hoboken zoveel mogelijk vrijwilligers betrekken bij het beheer van ons natuurgebied en ook aan de ‘buitenwereld’ het vrijwilligerswerk, de inzet van onze vrijwilligers het hele jaar rond, belichten. Iedereen, jong of oud, man of vrouw, kan wel een werkje vinden naar maat. Dus zeker welkom !!!

AlpenwatersalamanderEen greep uit de taken:
- maaien en maaisel afvoeren
- verwijderen van exoten
We zullen ons natuurbeheer van die dag linken aan speciale diertjes, nl. de watersalamanders. U krijgt die dag een woordje uitleg hierover.

Praktisch: we starten om 9 uur aan de container, Schroeilaan (naast firma Procap) Hoboken.
Er wordt gewerkt van 9 tot 12 u en van 13 tot 15 u.

Tussen 12 en 13 u krijgt elke werker een lekkere gratis picknick aangeboden.
Om in te schatten wat we best voorzien voor de picknick, vragen we wel dat u zich via mail meldt bij Ria Thys, en dit ten laatste zaterdag 20 november.

Meebrengen: werkkledij, stevige schoenen of laarzen, handschoenen.
Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03 of Wim Mertens, 03/216 93 62 (beheer)
Ria Thys (inschrijvingen picknick)

2. NATUURWANDELING !

Maar we plannen vandaag ook een mooie wandeling in het gebied.
Wim Vandewiele, Leentje Toussaint en Ria Thys maken met u een flinke wandeling in de Polder. Er zal zeker langs het graasgebied van de koeien en paarden, die nu hun wintervacht krijgen of reeds hebben, gestapt worden. Zelf hebben we die warme winterjas allicht ook nodig en halen we zeker en vast een frisse neus!

Praktisch: afspraak op Schroeilaan ter hoogte van station Hoboken Polder om 14 u. Einde is voorzien rond 17 u.
Meebrengen: stevige wandelschoenen; bij regenweer zijn laarzen noodzakelijk.

Praktische info over deze wandeling kan u bekomen bij Annie Van Zwieten, 03/828 37 60

Natuur.kalender 2011 en wenskaarten

Natuur.kalender

Ook dit jaar kan je een mooie Natuur.kalender bekomen met prachtige foto's van bekende natuurfotografen. Prijs 8,50 euro.

Nieuw zijn wenskaarten met foto's uit de Natuur.kalender. Ze worden verkocht in sets van 5 stuks met omstal aan 5 euro. Zij bevatten geen jaartal, dus kan je ze een jaar later ook nog verzenden.

Meer info op onze website. Je kan er ook de kalender al eens "doorbladeren".

Trektellingen langs de Schelde

Trektelpost Hobokense Polder - Jan RoseVan 18 september tot 8 november werden bijna dagelijks de trekvogels geteld vanop de Scheldedijk ter hoogte van de Hobokense Polder. De indrukwekkende score kan je vinden via onze website (kijk bij Trektellen). Alle verdere info krijg je van coördinator Luc Van Schoor.

Ook in het voorjaar werden deze tellingen uitgevoerd. Voor heel 2010 geeft dat een totaal van 62038 vogels verspreid over 127 soorten.. Speciale waarnemingen zijn: rode wouw, smelleken, boomvalk, ruigpootbuizerd, visarend, appelvink, zwarte mees, roodkeelpieper, beflijster, geelgors, kleine zwaan, barmsijs, kruisbek, goudvink, boomleeuwerik, ijsgors, ...

Proficiat aan Luc en zijn ploeg !

Waarnemingen: witkopstaartmees in de Hobokense Polder

witkopstaartmeesVia waarnmingen.be kregen we verschillende meldingen van een witkopstaartmees in de Hobokense Polder. Deze soort uit Noord-oost-Europa bevond zich in een groep gewone staartmezen. Ook in Fort 8 werden 2 exemplaren gemeld. (Foto Jan Rose)

Geef ook je waarnemingen in op www.waarnemingen.be !

Komende activiteiten

 

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • zo 28 november: Hollebeek van bron tot monding
  • zo 5 december: Slikken van de Heen en de Dintelse Gorzen inschrijven

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.