Natuurpunt Hobokense Polder vzw    30 augustus 2010

In deze flits:

 • Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • Bezoek aan De Kuifeend en de Grote Kreek
 • Open Monumentendag: water
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Zaterdag 4 september: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03 of Wim Mertens, 03/216 93 62

natuurbeheerEr wordt gewerkt van 9 u tot 13 u.

Afspraakplaats: Schroeilaan (straat naast de spoorweg) aan de container naast firma Procap
Meebrengen: werkhandschoenen en stevige schoenen of laarzen.

Danny zorgt steeds voor een lekkere koffiekoek voor elke noeste werker/werkster.

De volgende data zijn: zondag 19 september en 24 oktober

Zondag 5 september: Bezoek aan De Kuifeend en de Grote Kreek

roerdompOp deze halve-dagexcursie gaan we opnieuw een parel van een natuurgebied in het midden van onze drukke Antwerpse haven verkennen.

De conservator Ludo Benoy gaat ons op sleeptouw nemen door het prachtige gebied "De Kuifeend". Hier is ook al vele jaren een ringstation gelegen en de kans op leuke waarnemingen blijft dan ook meestal niet uit.
Ook het nabijgelegen gebied "De Grote Kreek" heeft leuke verrassingen. De komst van bijzondere vogels is mee het gevolg van de maatregelen die Natuurpunt in de Grote Kreek heeft genomen. Tot voor kort bestond het grootste deel van het gebied uit monotone, intensief bewerkte akkers.
Voor Natuurpunt is het herstel van deze historische poldergraslanden dan ook prioritair. In vorig najaar werden de akkers gedeeltelijk ingezaaid met Italiaans raaigras, vervolgens werden de ontwateringslootjes gedempt. Dat leverde meteen het nodige resultaat. Allerlei eenden en steltlopers kwamen op de nieuwe situatie af. De poldergraslanden wil men opnieuw laten begrazen door runderen van een lokale landbouwer.
Bekende rietvogels zoals kleine karekiet, rietgors, blauwborst en rietzanger komen hier voor. Maar de Grote Kreek is ook een favoriet gebied voor onopvallende, schuwere soorten zoals de waterral. Eveneens een graag geziene gast is de zeer zeldzame en sterk bedreigde roerdomp, een reigersoort van moerassen en rietvelden.

Praktisch: afspraak om 8 u op de Kioskplaats (parking)
Kostendelend samenrijden aan 5 eurocent/km. Einde in Hoboken omstreeks 13 u
Meebrengen: verrekijker, eventueel een kleine knabbel en een drankje, stevige wandelschoenen

Voorinschrijven verplicht. Om iedereen de mogelijkheid te geven mee te kunnen, ook degenen die geen auto hebben, vragen we alle deelnemers Danny, tel. 0478/33 24 27 te verwittigen uiterlijk 3 september.

Zondag 12 september: Open Monumentendag: water

Broekskot - Luk smetsJaarlijks is het iedere tweede zondag van september Open Monumentendag in heel Vlaanderen (OMD). Open Monumentendag Vlaanderen is een evenement dat de bezoekers in zoveel mogelijk steden en gemeenten laat kennismaken met het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Doel is het brede publiek en de overheden op de diverse niveaus bewust te maken van de rol en betekenis van het erfgoed, dat bewustzijn te versterken en zo de solidariteit rond erfgoedzorg te vergroten.
Dit jaar is het thema "De vier elementen: water, aarde, vuur en lucht". In Hoboken heeft het district gekozen om vooral het thema WATER te belichten.
En ze deden daarvoor beroep op Natuurpunt Hobokense Polder en ons mooie gebied: de Hobokense Polder. Natuurlijk gaan we graag op die vraag in en tonen we die dag ons natuurgebied aan een hopelijk ruime schare wandelaars.
We hebben met ondersteuning van het district en de Cultuurraad van Hoboken een boeiend programma uitgewerkt.

Programma:

 • Om 10 u en 14 u: 2 uur durende wandelingen met onze natuurgidsen Jeannine Nielandt, Leentje Toussaint, Marc Van Ruymbeke en Luk Smets (ca 6 km)
 • Tussen 13.30 uur en 16 u: vrij vertrek voor een wandeling alleen of in gezinsverband (ca 3 km). Onderweg op meerdere plaatsen boeiende thema-informatie door onze natuurgidsen. Zo zal Luc Van Schoor aan de kijkhut met telescopen aanwezig zijn om de aanwezige watervogels te observeren. Wim Mertens zal met de passanten waterproeven doen. Hugo Blockx zal met bino's het waterleven bekijken. Resi Pansaerts en Sylvia van den Broeck zullen een kindvriendelijke wateropdracht begeleiden. En Vera Caremans vertelt iets meer over de geschiedenis van de Polder.
 • Tussen 13.30 u en 16 u: vrij vertrek voor een kindvriendelijke doe-tocht (ca 3 km)
 • Doorlopend tussen 12 u en 17.30 u: Expo over de Hobokense Polder en een natuurcafé met de lekkere Hobokense bieren: Nello en Patrasche, Wereldwinkelwijnen, -sappen en -hapjes, o.l.v. Danny en Ria

Het district plaatst tenten op het "weiland" halverwege de Scheldelei, tegenover de Leigrachtlaan = aan rolstoelpad. Hier zal de expo en het natuurcafé een plaats vinden. Ook alle wandelingen (gegidste en vrije) vertrekken op dit punt.

Download de flyer (pdf)

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • za 18 september: Trekvogeltellingen op de Scheldedijk
 • zo 19 september: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
 • zo 19 september: Wandeling in de Hobokense Polder: Herfst
 • do 23 september: Cursus natuurfotografie: volzet

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.