Natuurpunt Hobokense Polder vzw    22 juni 2010

In deze flits:

  • ALARM - Ons eikenbos heeft je nodig!!
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

ALARM - Ons eikenbos heeft je nodig!!

eikenbosjeMorgen woensdag plant de stad Antwerpen een 'infowandeling Hollebeekvallei' waarop iedereen uitgenodigd is. Vermoedelijk zal de stad daar zijn RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) toelichten dat al enkele jaren in de maak is.

Daarbij komt men ongetwijfeld langs het 'eikenbos aan de Salesianenlaan'. Dit is het grootste stuk natuur, ongeveer 1 hectare, dat er langs de meanderende Hollebeek nog ligt. Een stuk groen dat bovendien in een van langsom meer bebouwde omgeving een grote menselijke belevingswaarde heeft. Dit stuk groen dreigt verloren te gaan: momenteel hangt er een nieuwe verkavelingsaanvraag uit. De stad Antwerpen is, ondanks haar bestuursakkoord, bereid om deze verkavelingsaanvraag gunstig te adviseren. Hoe de stad de kwaliteit van de natuur rond de Hollebeek wil verbeteren (zie onderstaand hun bestuursakkoord) is ons een raadsel. Wij denken dat zulks niet kan door toe te staan dat vele honderden bomen en struiken gekapt en vervangen worden door huizen en straten!

OOK U IS VAN OORDEEL DAT ZULKS NIET KAN!

Laat dan met ons uw stem horen en kom woensdag 23 juni om 17 uur naar het 'bruggeske' aan de Hollebeek ter hoogte van het te verkavelen eikenbos. Dat 'bruggeske' vind je aan het einde van de Salesianenlaan (straat naast Don Bosco), komende van de St. Bernardsesteenweg.

Bestuursakkoord Antwerpen 2007- 2012:
49. Antwerpen wil het vergeten netwerk van beken, kanalen en dokken zichtbaar maken. Het bestuur wil de kwaliteit van de natuur en van het publieke domein rondom rivier, beken, dokken en kanaal vergroten en de toegankelijkheid ervan verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn: - de Hollebeek

Actiecomité Hollebeek, Natuurpunt Hobokense Polder, Natuurpunt Zuidrand Antwerpen verzetten zich met klem tegen de voorgenomen verkaveling van het eikenbos aan de Hollebeek ter hoogte van de Salesianenlaan. Dit bosje van 1,7 hectare dient in deze dicht bevolkte omgeving als belevingsbos behouden te worden. Het dient in zijn geheel deel te blijven uitmaken van de groene toekomstvisie voor de Hollebeek.

Meer info in ons dossier Hollebeek

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • za 3 juli: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • za 10 juli: Natuurbeheer aan de Hollebeek
  • zo 18 juli: "875 suikerbonen"wandeling met ludieke animatie in de Hobokense Polder
  • zo 25 juli: Natuurbeheer in de Hobokense Polder

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.