Natuurpunt Hobokense Polder vzw    16 april 2010

In deze flits:

 • Start vogeltrektellingen in de Hobokense Polder
 • Voorjaarsbloeiers en vroege zangvogels in de Hobokense Polder
 • Cursus “Inheemse orchideeën”
 • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Zondag 18 april: Start vogeltrektellingen in de Hobokense Polder

o.l.v. Luc Van Schoor, 0494/33 63 09                                                                     Gele kwikstaart - foto Luk Smets

Iberische Gele Kwikstaart - Luk SmetsNa de succesrijke reeks najaartrektellingen die vanaf eind september hun 5e editie ingaan, introduceert Luc Van Schoor dit jaar ook een nieuwigheid.

Voor de eerste maal zullen er deze lente vogeltrektellingen doorgaan langs de Hobokense Polder. Voorjaarstrektellingen kennen een ander verloop en met deels andere vogelsoorten dan in het najaar. Ze is korter van duur en meestal sterk gebonden aan gunstige weersomstandigheden. Op mooie dagen kunnen er plots heel wat overtrekkers waargenomen worden op weg naar hun noordelijke broedplaatsen. Daarbij horen niet alleen typische zangvogels als gele kwikstaart en allerlei piepers, maar ook regenwulp, purperreiger en aardig wat roofvogels als boomvalk, kiekendieven en wouwen. Stof genoeg dus voor een boeiende kennismaking met de voorjaarstrek in eigen omgeving !

Zoals gewoonlijk situeert de trektelpost zich op de Scheldedijk langs de Hobokense Polder, verlengde van Petroleumkaai (parking)

De tellingen beginnen op zondag 18 april en eindigen op zaterdag 15 mei. In deze periode zal zowel tijdens de weekends als op weekdagen geteld worden indien de weersomstandigheden het toelaten In principe wordt er waargenomen tussen 7.30 u en 12 u, maar uitzonderingen kunnen de regel bevestigen.
Luc doet een oproep tot alle vogelliefhebbers, van leek tot kenners, om met ieders inbreng van deze eerste lentetrektellingen een succes te maken !

Zondag 18 april: Voorjaarsbloeiers en vroege zangvogels in de Hobokense Polder

Slanke sleutelbloemGidsen: Jeannine Nielandt en Wim Vandewiele
Info: Annie Vandeweyer - Van Zwieten, 03/828 37 60

Een prachtig moment om kennis te maken met de eerste voorjaarsbloeiers. Zij tooien de Hobokense Polder in een zacht kleurenpalet. Ook de watervogels worden heel actief en slaan aan het broeden. En heel wat zangvogeltjes zijn intussen ook bij ons gearriveerd. Het is een gekwetter van jewelste in het prachtige gebied. Eveneens een ‘must’ om naar uit te kijken, is een ontmoeting met onze paardjes en koeien, die reeds enkele jaren in de Hobokense Polder staan te grazen.
Zij helpen ons met het beheren van een stukje van ons reservaat.
En wie weet is het eerste Galloway-kalfje al geboren!

Praktisch: Afspraak aan station Hoboken-Polder, einde Berkenrodelei om 14 u.
Einde wandeling omstreeks 17 u.
Meebrengen: laarzen, verrekijker, vogel- en/of plantengids.

Cursus “Inheemse orchideeën”

bijenorchisAls men het heeft over orchideeën wordt nogal eens gedacht aan tropische planten of aan de orchideeën in de bloemenzaak die in alle mogelijke kleuren en vormen worden aangeboden. Iets minder gekend is het feit dat er in ons land ook een 40-tal orchideeën in de vrije natuur voorkomen. De bloemen zijn meestal minder opvallend doch in schoonheid moeten ze zeker niet onderdoen. Het vraagt alleen wat meer tijd en geduld om ze te ontdekken.

Men treft ze aan in diverse biotopen zoals graslanden, wegbermen, duinvalleien, bosranden en zelfs in bossen. Het zijn planten die erg gespecialiseerd zijn om te overleven op de plaats waar ze groeien. Hiermee vormen ze een goede graadmeter om de ecologische waarde van het gebied waar ze voorkomen te evalueren. Voor bestuiving maken orchideeën gebruik van allerlei truken om insecten te verleiden en zelfs te bedriegen!

In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan al deze aspecten die de studie van orchideeën zo boeiend maakt, alsook aan de herkenning van de verschillende soorten. Tijdens een daguitstap gaan we op zoek naar orchideeën in het veld.

Praktisch:
De cursus bestaat uit 2 theorielessen en 1 daguitstap.

 • Theorie: dinsdagen 18 mei en 25 mei van 19.30 u tot 22.30 u in De Schorren, Graspolderlaan 32 2660 Hoboken.
 • Praktijk: zaterdag 29 mei: daguitstap naar de streek van de Viroin (omgeving Nismes). We rijden kostendelend (0,05 euro/km) en nemen picknick mee. Vertrek in Hoboken omstreeks 7.30 u. Terug omstreeks 19.30 u.

Lesgever en gids: Marnix Lefranc
Inschrijven verplicht bij Ria Thys, 03/289 73 66.
Er kunnen 20 cursisten deelnemen.
De deelnameprijs bedraagt voor leden van Natuurpunt 18 euro en voor niet-leden 24 euro. In deze prijs is inbegrepen: lesgeld, telkens 2 drankjes bij de theorielessen, lijvige syllabus. De vervoerskosten van de daguitstap dienen apart betaald te worden op de dag zelf: ca. 15 euro.
Het juiste bedrag met vermelding van “Cursus orchideeën” en naam en tel. nr. dient gestort te worden op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder.

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

 • 21 april: bestuursvergadering (open voor alle leden)
 • 25 april voormiddag: Wandeling in Polder van Bazel en Rupelmonde
 • 25 april namiddag: Petroleum Zuid ... één jaar later
 • Za 8 mei: Vroegochtendwandeling met openluchtontbijt Inschrijven!
 • Zo 9 mei: Bustocht naar Zuid-Holland Inschrijven!

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

Natuurbeheer:

Onze Goudklompjes werken elke woensdag in de Hobokense Polder tussen 9:30 en 14 uur.

Contacteer André Van Langenhove, 03/288.00.81 of Gilbert Van de Velde, 03/825.12.75

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.