Natuurpunt Hobokense Polder vzw    3 augustus 2009

In deze flits:

  • Daguitstap naar de Kampinaheide in Nederland
  • Natuurpunt Hobokense Polder in de vakantie
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Daguitstap naar de Kampinaheide in Nederland

Info: Danny Jonckheere, 03/828 64 03
en André Van Langenhove, 03/288 00 81

Kampina is een fraai heidelandschap in Noord-Brabant dat omringd wordt door bossen en doorsneden wordt door enkele beken. Het noordelijk deel is vrij droog met veel struikheide, in tegenstelling tot het zuidelijke deel dat vochtiger is. Op Kampina komen veel bijzondere planten- en diersoorten voor.

Vennen: In het noorden van dit uitgestrekte heidegebied liggen verschillende vennen die door regenwater worden aangevuld. Hierdoor zijn ze voedselarm en groeien er bijzondere planten als zonnedauw, lavendelheide en veenbes. Aan de oostrand van de heuvel bij de zandbergvennen bevindt zich het graf van mr. Dr. P.G. van Tienhoven, één van de oprichters van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten laat hier het hele jaar door IJslandse paarden en runderen lopen. In het zomerhalfjaar (mei tot november) komen daar nog meer runderen bij van het ras Blonde d’Aquitane. Samen zorgen de grazers voor een natuurlijk evenwicht in het bos en op de heide: grassen en jonge boompjes krijgen geen kans om alles te overwoekeren en de heidevegetatie kan zich goed ontwikkelen. Dit is dus een gebied met veel gezichten.

Praktisch:
Vertrek in Hoboken, hoek Kapelstraat Kioskplaats om 7.30 u. Terug in Hoboken omstreeks 18 u.
Meenemen: stevige wandelschoenen, verrekijker, vogel- en plantengids, boterhammen voor ’s middags.
Inschrijven kan bij Danny Jonckheere op bovenstaande tel. of mailadres en op 0478/33 24 27 tot begin augustus !!!!!
Geef een seintje zodat we vlot vervoer kunnen regelen met de auto’s. Wie bijkomende inlichtingen wenst, telefoneert Danny.

Natuurpunt Hobokense Polder in de vakantie

Vakantietijd is meestal een kalme tijd. Maar toch zitten we nooit stil in in onze afdeling en gebeurt er van alles in de natuur.
Een nieuwe dekstier vervoegde onze Gallowaykudde
dekstier - André Van Langenhove
Foto André Van Langenhove

 

Weer pleisteren een 10-tal lepelaars op het Broekskot
Lepelaar - Wim Dekelver
Foto Wim Dekelver
De dijkverhogingswerken aan de Schelde zijn van start gegaan. Daartoe moesten heel wat bomen en struiken opgeruimd worden
Dijkverhoging - André Van Langenhove
Foto André Van Langenhove
Zoals steeds zitten onze Goudklompjes ook in de zomer niet stil.Zij maaiden de wandelpaden en plaatsten twee draaipoorten aan de koeienstal.Draaipoort - Franz Van Leekwyck
Foto Franz Van Leekwyck

 

Het vlinderweekend van Natuurpunt wees uit dat het een goed vlinderjaar is. Dat is ook in de hobokense Polder te merken
.Icarusblauwje - Resi Pansaerts
Foto Resi Pansaerts
Ook nog:
  • In juli werden opnames gemaakt voor de VTM-reeks Zone-Stad in de buurt van de aciérie. Waarschijnlijk herken je een van volgende maanden de Hobokense Polder op televisie.
     
  • Fort 8: onze oproep tot medewerking aan inventarisaties kende succes. er is al wat werk verzet rond planten, vogels, vlinders en vleermuizen. Alle inbreng is nog steeds welkom !

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • Zaterdag 15 augustus: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • Zondag 16 augustus: Zomerwandeling in de Hobokense Polder
  • Zondag 30 augustus: Jaarlijkse fietstocht: ditmaal richting Rupelstreek

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.