Natuurpunt Hobokense Polder vzw    4 juni 2009

In deze flits:

  • Natuur in de schemering
  • Daguitstap naar de Biesbosch en het natuurontwikkelingsgebied De Noordwaard
  • Medewerking gevraagd voor Fort 8
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Vrijdag 5 juni: Natuur in de schemering in de Hobokense Polder

Gidsen: Danny Jonckheere en Wim Mertens
Info: Annie Vandeweyer - Van Zwieten, 03/828 37 60

Natuur in de schemering! Dit kan vanalles zijn: de vele vogels die rondom ons fluiten, de ondergaande zon, een waterral die zijn roep laat horen vanuit de rietvelden. Kom eens kijken hoe onze Galloways en Konikpaarden het doen, hoe zij zorgen voor het ongeveer 25 ha mooi stuk natuur dat zij “beheren”.

Praktisch: Afspraak om 19 u aan het station Hoboken Polder, Berkenrodelei. Einde voorzien omstreeks 22 u.
Meebrengen: laarzen, verrekijker, vogelgids en muggenmelk

Zondag 14 juni 2009: Daguitstap naar de Biesbosch en het natuurontwikkelingsgebied De Noordwaard

Info: Danny Jonckheere 03/828 64 03 en André Van Langenhove 03/288 00 81.

Het gebied De Biesbosch is met zijn meer dan 9000 hectaren één van de laatste zoetwatergebieden met deze omvang binnen Europa. Men noemt het een groene doolhof van kleine en grote kreken, eilanden en rivieren. De begroeiing bestaat voornamelijk uit wilgenbossen en voormalige grienden. Deze moerasbossen worden afgewisseld met graslanden en zeer verruigde rietvelden. Door de afsluiting van de Haringvliet verminderde de getijdenwerking met als gevolg een serieuze invloed op fauna en flora. Een groot stuk van de Brabantse Biesbosch is erkend als internationaal “wetland”.

Ondanks het feit dat dit terrein zeer moeilijk toegankelijk is, (meestal per boot), gaan we hier een kleine wandeltocht maken van ongeveer 6 km (Griendmuseumpad). We bekijken ook het bezoekerscentrum en het beverbos. Dit is een omheind gebied van ongeveer één hectare. Hier leven “Beert en Benthe” en kunnen we het leven van de bevers van dichtbij bekijken.

In de namiddag gaan we even met de boot op zoek naar een nieuw natuurontwikkelingsgebied De Noordwaard. De ontwikkeling van dit stuk natuurgebied in het Brabantse gedeelte van het Nationaal park de Biesbosch bood voor de Noord-Brabantse kunststichting een uitgelezen kans om kunst en natuurontwikkeling te laten samenvallen. Hier werd een voormalige landbouwpolder omgevormd tot een knap stukje natuur met verschillende kunstelementen, die mooi zijn ingepast in de natuur. Ook werd hier op 2 plaatsen de dijk terug doorgestoken, zodat de Nieuwe Merwede terug kan meanderen in dit nieuw gebied.

Tijdens de voorbereidende wandeling in dit gebied hebben we 60 verschillende vogels genoteerd, waaronder kleine zilverreiger, lepelaar, kluut, ...

Praktisch: Vertrek in Hoboken, hoek Kapelstraat / Kioskplaats om 7.30 u met eigen wagens (kostendelend samenrijden aan 5 eurocent/km, d.i. ongeveer 10 euro heen en terug). Opgelet: we nemen tweemaal een bootje: 1 maal een voetpondje aan 1.60 euro/persoon en 1 maal de veerboot: 1 persoon met auto kost 2.30 euro en voor elke persoon extra 0.70 euro.
Terug rond 18.00 u
Inschrijven kan bij Danny Jonckheere, 0478 33 24 27 voor 10 juni !!!!!
Meebrengen: wandelschoenen, verrekijker, lunchpakket en eventueel wat drinken.
We kunnen ons lunchpakket opeten in het bezoekerscentrum.

Medewerking gevraagd voor Fort 8

De stad Antwerpen gaat een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opstellen voor Fort 8 en omgeving (inclusief Tarzanboskes, gronden Dries en gronden Umicore).

Zij willen ons betrekken bij het ecologische luik van dit ontwerp. Op korte termijn plannen we een broedvogelinventarisatie. Wie hieraan wil meewerken, neemt best zo snel mogelijk contact met Danny Jonckheere
(tel. 03/828.64.03).

Ook vroegere gegevens over planten, paddenstoelen, vlinders en vogels op of rondom Fort 8 zijn bij Danny zeer welkom!

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • Wo 17 juni: Bestuursvergadering
  • Zo 21 juni: Natuurwandeling in de Hobokense Polder

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.