Natuurpunt Hobokense Polder vzw    20 mei 2009

In deze flits:

  • Van Vogelnest tot Gierzwaluw!
  • Medewerking gevraagd voor Fort VIII
  • Komende activiteiten

www.hobokensepolder.be

Is deze mail niet goed weergegeven
of ontbreken de afbeeldingen,
klik dan hier.

Vrijdag 29 mei: Van Vogelnest tot Gierzwaluw!

Pasar Kiel en Natuurpunt Hobokense Polder samen op de bres voor natuur dicht bij huis!

Info: Frans Thys (tel. 03/ 830 20 51)

Deze avond start buiten de NOVA met de inhuldiging van het herkenningsteken ‘Buur Natuur’, een initiatief van Pasar Kiel aan het daar vorig jaar gerealiseerde nest. Nadien kijken we vanaf dit kunstwerk of we gierzwaluwen zien rondvliegen.
Het verder gedeelte van de avond gaat door binnen de NOVA, en wordt verzorgd door de ‘Gierzwaluwwerkgroep Noorderkempen’ en de ‘Vogelwerkgroep Antwerpen Noord’ van Natuurpunt. Wim De Bock, Kathleen Quick en medewerkers vertellen ons die avond niet alleen heel wat wetenswaardigheden over de gierzwaluw, maar ze hebben ook veel didactisch materiaal mee zoals nestkasten, nesten en opgezette vogels. Zij kunnen ons ook vertellen of bijkomende nestgelegenheid op het Kiel zinvol is. Een korte diareeks en een PowerPoint over een project op de Luchtbal vervolledigen deze heel interessante avond.

Praktisch:
Aanvang om 19u30 aan de NOVA, Schijfstraat 105, Antwerpen Kiel (zijstraat St Bernardsesteenweg); einde omstreeks 22u15.
Inkom: 2 euro per persoon, drankje tijdens de pauze inbegrepen.
Een verrekijker is nuttig om vooraf naar gierzwaluwen te speuren.

Medewerking gevraagd voor Fort VIII

De stad Antwerpen gaat een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opstellen voor Fort VIII en omgeving (inclusief Tarzanboskes, gronden Dries en gronden Umicore).

Zij willen ons betrekken bij het ecologische luik van dit ontwerp. Op korte termijn plannen we een broedvogelinventarisatie. Wie hieraan wil meewerken, neemt best zo snel mogelijk contact met Danny Jonckheere
(tel. 03/828.64.03).

Ook vroegere gegevens over planten, paddenstoelen, vlinders en vogels op of rondom Fort VIII zijn bij Danny zeer welkom!

Komende activiteiten

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Meer info in onze agenda.

  • Za 23 mei:Vogelzangwandeling met openluchtontbijt Inschrijven !
  • Do 28 mei: start Cursus Dagvlinders Inschrijven !
  • Vr 5 juni: Natuur in de schemering

Foto's van voorbije activiteiten kan je steeds vinden in onze fotogalerij.

 
Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.