Natuurpunt Hobokense Polder vzw           6 januari 2006

www.hobokensepolder.be

   

   

Cursus: Vogels in de tuin

   

Interesse in een korte basiscursus? Snel inschrijven dan!

 

We starten met twee theorielessen:

  • Les 1:  Tuinvogels doorheen het jaar.  Er zal aandacht geschonken worden aan nestkasten, beplanting e.d.

  • Les 2:  Wintervoedering, resultaten "voeren en beloeren", geïllustreerd met video waarin de  winterse tuinvogels worden voorgesteld.

Koen Leysen van Natuurpunt Educatie is de lesgever.

Deze theorielessen gaan door op dinsdag 17 en dinsdag 31 januari 2006 van 19.30 u tot 22.30 u in zaal De Schorren, Graspolderlaan 32  2660 Hoboken.

Meebrengen: papier en pen

 

Op zaterdag 4 februari is er een praktijkles van 9.30 u tot 12.30 u: we bezoeken enkele tuinen en nemen tevens deel aan het telweekend "Vogels voeren en beloeren".

Afspraakplaats: eveneens aan zaal De Schorren

Meebrengen: laarzen, warme kledij, papier en pen, verrekijker.

 

De driedelige lessenreeks kost 12 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. Te storten op rek. 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder met mededeling: "Cursus Vogels in de tuin"

In de deelnameprijs zijn 2 consumpties per theorieavond en een syllabus inbegrepen.

Voor elke deelnemer is er bovendien een leuk “vogelpresentje”.

Cursusverantwoordelijke: Ria Thys, 03/289 73 66 - ria.thys@telenet.be

 

Waterwildtellingen in de Polder en langs de Schelde
   
In functie van de internationale waterwildtellingen worden de watervogels in de Hobokense Polder en langs de Schelde geteld. Vanaf oktober 2005 tot en met maart 2006 telt men in gans Europa op vastgelegde data één maal per maand alle watervogels. De coördinatie hiervan gebeurt door het IWRB (International Waterfowl Research Bureau).
Deze tellingen vormen tevens een ideaal moment om meer te leren over deze vogels, vandaar dat we dan ook alle geïnteresseerden uitnodigen om mee te komen tellen.
Er wordt nog geteld op:
15 januari, 18 februari en 18 maart 2006

Ben je ook geïnteresseerd om deel te nemen, kom dan tegen 8.30 u naar de Scheldelei (wandelpad naast de vijver van Polderstad) of geef een seintje aan André Van Langenhove (tel. 03/288 00 81 na 18.00 u).

Einde tellingen omstreeks 12.30 u.
   

Natuurbeheer in de Hobokense Polder

  

Weekendwerken:  
zaterdag 14 januari: In de winterperiode wordt er elke maand in het weekend een beheersdag georganiseerd in ons natuurgebied. Maaien, kappen van wilgen, onderhoud van de wandelpaden, sluikstort verwijderen, .... 
Vele handen maken het werk lichter en hoe meer volk, hoe fijner de sfeer! Dus kom eens af op één van onze werkdagen tussen 10 en 16 u. Blijf je een hele dag: breng dan je picknick mee. Ook halve daghulp is nuttig!
Bel even naar Wim (03/216.93.62) of Danny (03/828.64.03) om de afspraakplaats te kennen.
  

Goudklompjes:  
woensdag 18 januari: Heb je meer tijd tijdens de week ? Elke veertien dagen wordt er ook op woensdag gewerkt, meestal heel de dag. De ploeg bestaat uit een stijgend aantal ge(pre)pensioneerden. In de vakantieperiodes worden deze versterkt door enkele jonge enthousiastelingen. Nieuwe vrijwilligers zijn steeds welkom. Contact:  André Van Langenhove (tel. 03/288 00 81 na 18.00 u).

  

 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog heel wat leden niet over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.  

Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".

Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen.
Ontvang je zulke berichten liever niet, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.