Natuurpunt Hobokense Polder vzw           24 december 2005

www.hobokensepolder.be

   

   

Snelberichten wordt Polder.flits

   

Zopas kwam het nieuwe nummer van ons tijdschrift uit. Het zal eerstdaags in je brievenbus vallen. Zoals je merkt heeft ons tijdschrift een naam gekregen. Ook onze snelberichten krijgen een nieuwe naam: Polder.flits

 

Ben je lid van een andere afdeling van Natuurpunt en zou je graag ons tijdschrift krijgen ? Je kan je abonneren door storting van 6 € op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder met vermelding "Polder.blad".

Ben je nog geen Natuurpuntlid ? Stort dan snel 20 € op rekening 979-6399607-37 van Natuurpunt Hobokense Polder met vermelding "nieuw lid" en je krijgt een prachtig welkomstpakket.

Natuurpunt Hobokense Polder wenst je ...

 
Foto van ijsvogel genomen door Marc Van den Bril in de Hobokense Polder in november 2005.

   

Komende activiteiten

   

We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. Voor verdere info verwijzen we naar onze website

 

  • za 14 januari 2006 om 10 uur: Natuurbeheer in de Hobokense Polder, info Danny Jonckheere of Wim Mertens

  • zo 15 januari 2006 om 8.30 uur: Waterwildtellingen in de Polder en langs de Schelde, info André Van Langenhove

  • di 17 en 31 januari 2006: cursus "Vogels in de tuin", info Ria Thys

   
 

 

Van tijd tot tijd zullen we je via e-mail op de hoogte brengen van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Daar nog relatief weinig leden over e-mail beschikken, vragen we je dit bericht zoveel mogelijk met de "mondelinge tamtam" te verspreiden.

Ontvang je zulke berichten liever niet, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.