banner

Communicatie

Je kan via verschillende kanalen over onze activiteiten geïnformeerd worden.

  • Via onze driemaandelijks tijdschrift Polder.blad vertellen we je over het wel en wee van het natuurgebied Hobokense Polder, onze activiteiten en natuur- en milieuweetjes uit onze regio. Dit blad is gratis voor de leden van Natuurpunt Hoboken Polder vzw. Andere Natuurpuntleden kunnen zich abonneren aan 6 € per jaar. Krijg je graag een proefnummer toegestuurd, vul dan dit formulier in

  • De driemaandelijkse periodiciteit van het tijdschrift laat niet toe snel op de bal te spelen. Af en toe is snelle informatiedoorstroming naar onze leden wenselijk. Daarom zenden wij afdelingsberichten via e-mail. Je kan je abonneren op deze Polder.flitsen. Krijg je die graag toegestuurd, vul dan dit formulier in. Ook niet-leden kunnen zich abonneren op deze gratis dienst. 

  • Veel van onze activiteiten worden ook aangekondigd in de Antwerpenaar en lokale huis-aan-huis-bladen.