banner

Algemene vergadering en Gezellig samenzijn
Natuurpunt Hobokense Polder vzw

Op zaterdag 4 februari 2017 gaat de jaarlijkse algemene vergadering van onze vzw door in CultuurCafé Moretus, Berkenrodelei 36, Hoboken. We maken er een feestelijke gebeurtenis van met een superheerlijke maaltijd. Tussendoor houden we de jaarlijkse vergadering van onze vzw. Ook dat houden we ludiek dank zij moderne multimedia.

Al onze leden zijn op deze vergadering uitgenodigd. Ieder Natuurpuntlid van onze afdeling is immers statutair toegetreden lid van onze vzw. Onze vereniging heeft echter ook stemgerechtigde leden nodig. De drempel om stemgerechtigd lid te worden ligt echt niet hoog. Stuur een briefje of mailtje aan onze voorzitter met je kandidatuur. Enige voorwaarde om aanvaard te worden is dat je lid bent van onze afdeling.

Agenda

  • Aanvaarding van nieuwe stemgerechtigde leden, eventueel ontslagen van stemgerechtigde leden.
  • Jaaroverzicht 2016 aan de hand van een uitgebreide diashow.
  • Financieel verslag 2016 en begroting 2017.
  • Jaarvooruitblik 2017: wat bieden we ?
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden. Voel je je geroepen onze bestuursploeg te versterken, aarzel dan niet je naam op te geven aan voorzitter Danny Jonckheere of penningmeester Luk Smets.
  • Rondvraag.

Tijdens het gezellig samenzijn bekijken we ook een
foto-impressie van de natuur in onze afdeling.

Voor praktische schikkingen en de menu van het feest-etentje zie agenda 4 februari.